Harrigarria izango litzateke enpresarioek, eta zehazki euren sektore elitistenek, zerga igoera eskatzea errenta altuenentzat, irabazi enpresarialentzat eta aberastasuna pilaketarentzat; azken batean, euren interes pribilegiatuen aurka ekitea. Hala ere, Círculo de Empresariosek egindako proposamen fiskala ezin zen lotsagabeagoa izan.

Proposamen honen aurrean honakoa adierazpenak egin nahi ditu LABek:

  • Egun Estatu espainola da Europako suspertze ekonomikoa lideratzen duena urtearteko %3,4ko tasarekin. Hego Euskal Herrian ere ekonomia %3ko urtearteko tasan ari da igotzen, Europar Batasuneko erritmoa %1,9koa den bitartean. Beraz, ez du ematen egungo presio fiskala oztopo denik.

  • Suspertze ekomikoa hor ego narren, desoreka nabarmenak daude esparru sozioekonomikoan. Alderdirik negatiboenen artean aipagarriak dira langabezia estrukturala eta epe luzekoaren hazkundea, goraka doan prekarietatea eta laneko segmentazioa, desberdintasunen areagotzea eta babes sozialerako mekanismoak ahultzea.

   • Desberdintasunen gorakada eta gero eta handiagoa den bretxa sozialak suspertzea zaildu eta mugatu egiten dute; baina batez ere erabat bidegabea den eredu ekonomikoa erakusten digute.

  • LABek egindako azken fiskalitate azterketaren arabera, gure herriko presio fiskala (BPGrekiko portzentajean neurtuta) Europar Batasuneko batazbestekotik 10 puntu azpitik dago. Ondorioz, badago tartea presio fiskala handitzeko eta baliabide gehigarri horiek Europako estandarrekin konparatuta gure babes sozialerako sistemek aurkezten dituzten ahultasunak zuzentzera bideratzeko.

  • Gure sistema fiskala ezaugarritzen duten elementuetako bat ahalegin fiskalaren banaketa bidegabea da, progresibitate elementurik ez duten eta eragin erregresiboa duten zeharkako zergen gehiegizko pisuarekin.
 
  • Bestalde, Kontzertu Ekonomikoa behin eta berriro erabili da modu kontzientean kapitalaren errentei, irabazi enpresarialei eta pilatutako fortuna handiei karga fiskalak arintzeko. Hain zuzuen, Circulo de Empresariosen proposamenek norabide honetan sakondu nahi dute.