Nafarroako Osasun Zerbitzuak lanbide karrera aitortu beharko die erizain eta fakultatibo askori, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiek eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak emandako zenbait erabakiren ondorioz. Lanbide karreraren ondorioetarako, langile horiei funtzionario izaera eskuratu aurretik administrazio-kontratudun gisa emandako denbora guztia aitortu beharko diete.

Erabaki horiek langile finkoei zein kontratudunei eragiten diete, baina goian aipatutako kategorietan bakarrik, zeinen lanbide karrera bi foru legetan finkatzen baita: erizaintzako lanbide karrerari buruzko legean (2008koa) eta fakultatiboen karrerari buruzkoan (1999koa). Osasunbideko gainerako kategoria sanitarioak eta ez-sanitarioak kanpoangelditzen dira.

LAB sindikatuak lehentasunezkotzat jotzen du lanbide karrerari buruzko lege bat garatzea Osasunbideko eta foru administrazio osoko langile guztientzat. Lege horrek langile guztien garapen profesionala aitortu beharko du, eta lanpostuari egokitutako gaitasunak eskuratzea ahalbidetu, langileentzako eta antolamendurako ekimen eraginkorrak sustatzeaz gainera.

Bestalde, Nafarroako Osasun Zerbitzuari exijitzen diogu ordain ditzala auzitegien erabakietan inplikatutako bi kategoria horiei zor dizkien zenbatekoak (hainbat milioi euro kalkulatzen dira), Administrazioak ordaindu beharreko kostuak eta ordainketak alferrik atzeratu gabe; izan ere, azken finean, Nafarroako herritar guztiek ordaintzen dute hori.

LABek erreklamazio-eredu bat jarri du kolektibo horien eskura,bai funtzionarioentzat, bai behin-behineko langileentzat. Eredu hori doan banatuko dugu, eta, orobat, gaiari buruz behar den informazioa emango diegu dagokiena erreklamatu nahi duten pertsona guztiei.

Administrazio osoarentzako garapen profesionalerako lege bat eskatzen dugu berriro, behar den eremuetan negoziatu beharko dena, Nafarroako herritar guztiei garesti ateratzen zaizkien irizpide korporatibistak alde batera utzita.