Irailaren amaieran, 182.903 langabe zeuden Hego Euskal Herrian, eta % 55,4 emakumeak ziren. Enplegu Zerbitzu Publikoak argitaratutako datuek langabeziaren zifrak arindu egin direla erakusten dute, eta oro har, gizonezkoen eta emakumeen alde egin dute. Aitzitik, gazteen egoerak okerrera egiten jarraitzen du, eta 1.240 gazte gehiagok (25 urtetik beherakoak) langabeziaren zerrenda ofizialak loditu dituzte.

Aurreko urtearekin alderatuz gero, argi eta garbi ikusten da osasun-krisia lan-eremuan ere eragiten ari dela. Hain zuzen ere, urte arteko datuei erreparatuta, langabezia % 27 igo da, hau da, 38.832 pertsona gehiago daude langabezian iazko iraileko datuekin alderatuta. Baina bereziki kezkagarria da gazteen enplegu galera, gazteen langabezia % 75 igo baita.

Lan-panoramika osatzeko, ez dugu ahaztu behar iraila ixtean 30.478 pertsona zeudela oraindik Enplegua Aldi Baterako Erregulatzeko Txosten (EABET) baten eraginpean.

Alde positiboari dagokionez, pandemian zehar aldi baterako enplegu-erregulazioan egon diren pertsonen % 85 jada atera dira egoera horretatik. Hala ere, berragerpenak errepikatu eta pandemiaren garapena luzatu ahala, enpresa askoren erresistentzia-gaitasuna ahultzen hasten da eta AEBETak enplegua iraungitzeko espedienteei eta kaleratze masiboen hazkunde kezkagarriari bide ematen ari dira.

Egoera horretan, eta datorren urterako aurrekontuak egiteko prozesu betean, gobernu eta administrazio publikoei dei egiten diegu gogorarazteko gaur egun enplegua defendatzeko politikarik onena sektore publikoa indartzea dela, gizarte-babesarekin eta ongizatearekin lotutako prestazio eta zerbitzuekin zuhurkerian ibili beharrean.

Epe labur eta ertainera, administrazioen eta haien gobernu-ekintzaren kezka birusari aurre egitea eta birusaren hedapena prebenitzea izan behar da. Horrela bakarrik ekidin ahal izango dugu gaixoberritzeak giza bizitzaren galera onartezin bihurtzea eta jarduera ekonomikoa eta enplegua gehiago suntsitzea.

Beraz, gastu publikoaren lehentasunak zentzuz berrantolatzeko, osasun- eta hezkuntza-sistema publikoak indartu behar dira nahitaez, bai eta zainketen eta gizarte-zerbitzuen sarea indartu ere.