ON LINE


Emendakinak on-line egiteko formularioa

PAPEREAN / EN PAPEL / PAPIER
Emendakinak osatu ostean "ON LINE" bidez bidaltzeko aukera dago.
Una vez realizada la enmienda puede presentarse vía "ON LINE"


Emendakinak
Enmiendas
Amendements


Emendakinak
Enmiendas
Amendements