Eskatzen dugu berehala lan-istripua aitor diezaietela, ondorio guztietarako, osasun-zentroetan eta zentro soziosanitarioetan lan egiten duten covid-19az kutsatutako langile guztiei, bai eta haien osasuna bermatzeko behar diren neurri guztiak ere.

Maiatzaren 26ko 19/2020 Errege Dekretuak, alarma-egoeran SARS-CoV2 birusa kutsatzearen ondorioz zentro sanitario edo sozio-sanitarioetan lan egiten duten langileek jasandako gaixotasunak lan-istripuak eragindako kontingentzia profesionaltzat jotzen ditu alarma egoeran zehar eta hilabete geroago ere bai.

Ez dira egoera guztiak kontuan hartzen, ez dira ordaintzen aplikatzen diren hitzarmen kolektiboetan araututako soldata-osagarriak, eta dekretuaren babesa uztailean amaitzen da. Hau da, uztailetik aurrera sortutako kutsatzeek ez dute lan-istriputzat hartzeak eragiten duen legezko ondoriorik izango.

Egia da alarma-estatua amaitu dela, baina pandemiak jarraitu egiten du, eta horrek kutsatzeko arrisku-egoerak sor ditzake berriro, osasun-zentroetan zein zentro soziosanitarioetan ere.

Ulertezina da aplikazio-denborak larrialdi-egoerara eta ondorengo hilabetera mugatzea, eta aldi horien aurretik eta ondoren kutsatu diren milaka langile kanpoan uztea. Eman daiteke kutsatze berdinak langile desberdinei eragin izana eta batzuk lan-istripu bezala eta beste batzuk kutsatze arrunta jo izana, sintomak noiz azaleratu diren edo langileari baja noiz eman diotenaren arabera.

Ezagunak dira gaixotasun horren albo-ondorioak; beraz, lan-istriputzat jotzen ez badira, sor litezkeen gastuak ez daude estalita langilea baja arruntean baldin badago.

Aurreikuspen eta kontingentzia-plan egoki eta eraginkorrik ez egoteak eragin suntsitzailea eta hilgarria izan zuen osasun-sistemako eta sistema soziosanitarioko langile eta erabiltzaileen artean.

LAB sindikatuak Lege Dekretua luzatzeko eskatzen du, lan-istripuak eragindako kontingentzia profesionaltzat har daitezen SARS-CoV2 birusa kutsatzearen ondorioz osasun-zentroetan edo zentro sozio-sanitarioetan lan egiten duten langileek jasandako gaixotasunak.

Argi dago gobernuak zainketen gaiari eta horrelako zerbitzuei ematen dien garrantzia, hutsaren hurrena. Ekoizpen-jarduera batean ulertezina litzateke enpresaren barruan eta bertan egiten duzun jardueraren ondorioz gertatu den istripu bat zalantzan jartzea.

Gure osasunarekin jolasten jarraitzen dute, behar genuenean NBEak eman gabe, eta orain, gure lanaren ondorioz noiz gaixotu gaitezkeen edo gaixotu ezin gaitezkeen epeekin.