Ekainaren bukaeran, zeladoreen deialdia jendartean zabaldu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baino lehen. Horrek garbi erakusten du ez dagoela hautapen prozesuen gaineko araudi zorrotz eta zehatzik, eta egungo eredua aldatu beharra dagoela.

Zeladoreen deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baino lehen jendaurrean zabaldu ondoren, LABek gero eta garbiago dauka ezinbestekoa dela enplegu publikoaren deialdien gaineko araudia lehenbailehen berrikustea eta, finean, egungo eredua aldatzea, erabat zaharkitua dagoelako eta segurtasun handirik eskaintzen ez dielako oposiziogileei.

Azken kasu horrek agerian uzten du zalantzan jartzeko modukoa dela deialdien kudeaketa-prozesuan gertatzen diren egintza administratiboen trazabilitatea: ze irizpide erabiltzen dira informazio hori zenbait pertsonari jakinarazteko? Zein organok erabakitzen du hori? Zergatik ez zaie behar bezalako informazioa ematen hautapen prozesuan parte hartzen duten pertsonei prozesu horien araudiari eta konfidentzialtasun-baldintzei buruz?

Gertatu dena ikusita, garbi dago enplegu publikoko hautapen prozesuek ez dutela araudi egoki bat, ez edukien konfidentzialtasuna bermatzeko, ez eta jarduketen arduradunen eta irizpideen gardentasuna bermatzeko ere.

Gaur egungo koiuntura sozialean, herritarrak gero eta gehiago eskatzen ari dira administrazio publikoek behar diren baliabideak jar ditzatela beren jardunaren gardentasuna eta berdintasuna bermatzeko, are gehiago langileak hautatzeko prozesuetan. Osakidetzan gertatutakoa eta oraingo kasu hau bi adibide ezin adierazgarriagoak dira.