Lan informatikoak kanpora ateratzeko beste plegu bat geldiarazi du LABek, kautelaz. Oraingo honetan, Osakidetzak kanpora atera nahi zituen lanak etorkizuneko karrera profesionaleko eredu berriaren eskabideak eta mailak esleitzeko prozedura kudeatuko dituen aplikazio informatiko bat sortzeari buruzkoak dira.

Plegu horrek 600.000 euroko balioa du, eta deigarria da kanpora ateratzen saiatzea, eredu berri horri buruzko hasierako proposamen bat baino ez baitago jasota, oraindik sindikatuekin eztabaidatu ez dena.

Kanpora ateratzeko ahalegin hori abuztuan gauzatu zen, eta sindikatuaren zerbitzu juridikoek ez zuten zalantzarik izan haren aurka egiteko; izan ere, bertan eskatzen diren lanak Osakidetzan lehendik zeuden kategoriei dagozkienak dira, eta lan horiek kanpora ateratzeko justifikazioa ez da oso sendoa, geldiaraztea lortu dugun gainerako pleguetan gertatu den antzera.

Egia da kanpora ateratzeko justifikazioa ez dela nahikoa, baina lizitazio horren ondorioa presazkoa da, eta Mahai Sektorialaren funtzionamendu demokratikoari kalte egiten zion. Gutxieneko negoziaziorik ez duen prozedura bat kudeatuko duen aplikazio baten sorrera kanporatzen saiatzen ari dira, eta, beraz, honen esleipen goiztiarrak negoziazio-mahaian bertan erabaki daitekeenari mugak jar diezazkioke. Hau da, ez da onargarria Administrazio bat gai desberdinak gauzatzeko gai ez izatea negoziaziorako muga izatea. Osakidetzak informatika-arazoak argudiatu ohi ditu Mahai Sektorialean bere jarduera eztabaidatuenetako asko justifikatzeko, hala nola prozesu guztietako atzerapenak: kontratazio-zerrendak, LEP, lekualdatze-lehiaketa eta abar.

Dei egiten diegu langileei jabetu daitezen Osakidetzako zuzendaritzak apustu irmoa egin duela gure profesionalek egiten dituzten lan propioak kanpora ateratzeko. Lizitazio horiek, normalean, gehiegizko prezioekin ateratzen dira, eta, gainera, kasu honetan gertatzen den bezala, oraindik negoziatzeko dauden gaiei eragiten diete.

Gure osasunaren pixkanakako eta izkituko pribatizazioa denboran zehar mantentzen den estrategia da, zenbait kategoria profesional eta zerbitzu oso desagerrarazi nahi dituena.

Era berean, adierazi nahi dugu Osakidetzako Mahai Sektorialean zeuden sindikatu guztiek irmo baztertu zutela karrera profesionalaren eredu berrirako hasierako proposamena. Proposamen hori, gure ustez, karrera profesionalaren eredu murriztaile, eskuraezin, subjektibo eta are diskriminatzailean oinarritzen da.

Deigarria da Osakidetzako langileei sarbidea zailtzen dieten bitartean, 4 urtean behin deialdiak eginez, mailetara iristea zailduz edo balorazio subjektiboekin jarraituz, kargu horietan 4 urtez jarraitzen duten zuzendaritza-karguei goreneko maila (IV. maila) esleitu nahi izatea. Horrek langile guztiei iseka egitea dakar.

Mobilizazioaren eta salaketaren bidetik jarraitu behar dugu, inolako jarduketarik baztertu gabe, eta oinak geldiarazi behar dizkiogu zuzendaritza harro bati, plantillaren arazoak konpontzeko gai ez dena horrek osasunean dituen ondorioekin.

Osakidetzari gogorarazi nahi diogu karrera profesionaleko ezohiko deialdia egiteko LABekin lortutako itunak (laster ordainduko da) 2026ra arteko epea jasotzen zuela karrera-eredu berrirako akordio batera iristeko, eta Osakidetza behartzen zuela abenduaren 31n deialdi arruntak egitera, akordio hori lortzen ez zen bitartean.

Ez du balio mahai sektoriala instrumentalizatzeak proposamenak aurrera ateratzeko inoren onespenik gabe eta plantillaren lan-baldintzak kaltetzeko helburu argiarekin.

Praktika pribatizatzaile eta antidemokratiko horien aurrean, LABek bere ahalmen guztia aktibatuko du Osakidetzako langile guztien interesak defendatzeko eta jarduera horiek behar den tokian salatzeko.