LAB sindikatuak behin baino gehiagotan salatu ditu Lizarrako osasuneskualdea kudeatzeko politikak. Eskualde hori azken urteotan egungo kudeatzaileek hartutako erabaki txarren ondorioak pairatzen ari da, eta, horren ondorioz, Lizarraldeko herritarren osasunarreta are zigortuagoa eta ahulagoa gelditu da, bigarren mailakotzat hartzen baitute behin eta berriz.

Azken hilabete honetan, Lizarra aldeko osasunzerbitzu publikoetako profesionalek eta herritarrek kexa ugari egin dituzte osasun arreta dela-eta, besteak beste:etxeko ospitalizazioa ixteko saiakera (gure sindikatuak salatua), kirurgia handi anbulatorioaren hedadura txikia, itxaron-zerrenda luzeagoak, ospitalizazio-solairuen eta larrialdien egoera, Oinarrizko Osasun Laguntzako azpiegituretan eta arretan dauden arazoak…

García OrcoyenOspitalean egiten ari diren obrekin, kaos-egoera berriz nagusitu da. Testuinguru horretan, osasun eskualde honen hurrengo urteetako jardunbidea zehaztuko duen plan zuzentzailean gutxieneko adostasunik ez egoteak, batetik, eta egungo kudeatzailetzak plantillari egotzi nahi dizkion datu negargarriek, bestetik, zerbitzu-buru gehienen ezinegona eragin dute. Oso esanguratsua da ikusteaizendapen libreko karguak betetzen ari diren pertsona horiek –hau da, kudeatzailetzak berak behatzez izendatu dituztenak– Osasunbideko zuzendariekin eta ordezkari politikoekin bildu direla adierazteko ez daudela gustura egungo kudeatzailetzak sortutako egoerarekin, agintekeriaz eta eztabaidarako aukerarik eskaini gabe jokatzen ari delako.

Beldur gara erabaki penagarri horien guztien ondorioz Lizarrako osasun eskualdeko langileak jasaten ari diren lanbaldintzen atzean ez ote dagoen egungo kudeatzailetzarengogoeta gaitasun falta baino gehiago, hau da, horren atzean ez ote dagoen askoz ere zabalagoa den proiektu bat García Orcoyen Ospitalea espezialitate-zentro huts bihurtzeko.

Izan ere, badira hainbat erabaki pentsarazten digutenak lehendik ongi pentsatutako estrategia baten aurrean egon gaitezkeela: kirurgia handi anbulatorioaren garapena, ospitalizazio-oheen murrizketa, etxeko ospitalizazioa Iruñetik kudeatzeko saiakera, itxarote-zerrenda gero eta luzeagoak, hemodialisia eta beste zerbitzu berri batzuk ezartzeko ekimenik eza, Iruñera gero eta maizago egiten diren deribazio kirurgikoak, Errioxarekin sinatutako hitzarmenak mugatik hurbil dauden herriei arreta emateko eta jarduera hara deribatzeko… Argi dago ez zaiela interesatzen Lizarrako osasun eskualdeabaliabidez eta langilez hornitzea.

Duela gutxi, Nafarroako Gobernua toki entitateekin eta tokiko eragileekin bildu zen Lizarraldeko despopulazioaren aurkako borrokari buruzko foro batean. Topaketa horretatik ez zen inolako alternatibarik atera despopulazioaren aurka borrokatzeko funtsezko puntuetako bat indartzeko, hots, kalitatezko osasunarreta bermatzea.

LAB sindikatutik, Lizarrako osasun eskualdeanzabaltzen ari den egoera salatzen dugu, eta eskualdeko egungo kudeatzaileen lana errefusatzen dugu, Lizarraldeko osasunarreta bermatzeari begira egiten ari diren politika negargarrien erantzule nagusiak diren aldetik. Era berean, langileak pairatzen ari diren koakzioak salatzen ditugu, bai eta nagusiek erakusten duten antolaketa-gaitasun faltaren ondorioz jasaten ari diren antolakuntza ezin kaskarragoa ere. 

Nafarroako Gobernuari eskatzen diogu konpon ditzala behingoz Lizarraldeko kudeatzaileak aspaldidanik eragiten ari diren kudeaketa arazo larriak, eta eskualde horretako osasun arreta bermatu eta indartzearen aldeko apustu garbia egin dezala, bai azpiegituretan, bai langileei dagokienez. Era berean, herritarrak eta langileak animatzen ditugu “borroka”egin dezaten arreta publiko, hurbil eta kalitatezkoaren alde.