25 urte pasa dira LABek enpleguko Borondatezko Gizarte-Aurreikuspen Erakundeetan (BGAE) (Elkarkidetza, Itzarri eta Geroa nagusiki) parte hartzea erabaki zuenetik. Orain, gure kidegoarekin BGAE-n inguruko eztabaida fase bat burutu berri dugu, BGAE-en eginkizunari buruz eta LABek BGAE-en inguruan izan beharreko posizioari buruz, hain zuzen ere.

Eztabaida bukaturik, ondorio moduan esan dezakegu, BGAE-ak LABek defendatzen duen ereduaren kontrako norabidean garatu direla. Izan ere prestazioak ez dira unibertsalak, ez dira langileen arteko elkartasunean oinarritzen, langileen arteko desberdintasunak areagotzen dituzte, langileriaren gutxiengoari ematen diote estaldura, ez dute lortu pentsio sistemaren osagarri izatea edo osagarri duinak eskaintzea, inbertsioek ez dute bertako ekonomia sarean modu estrategikoan eragiteko anbizio eta gaitasunik oro har eta ez dute balio izan sistema publiko propio baten sorreran urratsak emateko. Langile batzuei onura indibidualak ekarri dizkietela ezbaian jarri gabe, ez dute balio izan tresna kolektibo gisa.

Gainera, datozen hilabeteetan Espainiako Estatuak enpleguko pentsio planei legez bultzada eta zabalpena emango die, eta bertan eztabaidatzen ari diren eredua LABek defendatzen dituen irizpideen kontrakoa da. Pentsio sistema publikoa ahulduko du batetik, eta bestetik, ekarpenak egin ezin izango dituztenak soldata baxuenak dituzten kolektiboak izango direnez, jendartean dagoeneko badauden arrakaletan gehiago sakonduko da.

Hori guztia kontuan harturik, LABek, eztabaida eta parte hartze fase baten ondoren enpleguko BGAE-tan zuzendaritzako organoetako bere parte hartzea etengo du. Erabaki hori BGAE bakoitzeko batzar orokorretan gauzatuko du. LABek, pentsio sistema propio, publiko, unibertsal eta justu baten alde lan egiteko konpromisoa berresten du.