Gasteizko Kale Garbiketa Publikoaren eta Hiri Hondakin Solidoen Bilketaren Zerbitzuaren kudeaketan enpresa aldaketa errealitate bat da. Lizitazio-prozesu luze eta bihurri baten ondoren, azkenean CESPA-ONAINDIA ABEEari esleitu zaio zerbitzua, eta Gasteizko kontratarik garestienaren (26.855.000 euro urtean) kudeatzaile lanetan hasiko da azaroaren 1ean.

LABek argi baino argiago utzi nahi du oraindik zerbitzua kudeatzen duen ABEEak (FCC-GMSM) egindako kudeaketa. Izan ere, kontratu honek iraun duen bitartean guretzat berebiziko garrantzia duten gaiak konpontzeko borondate gutxi dagoela erakutsi du. ABEE honek Lan Segurtasunaren eta Osasunaren arloan hartutako neurriak eta erabakiak ez dira nahikoak izan, multinazional mota horientzako arriskuen prebentzioa kostu erantsia baino ez dela agerian utzi dute, eta ez daudela kostu hori berengain hartzeko prest. Bestalde, hitzarmen kolektiboan aitortutako gizarte-estaldurak, hala nola txanda-kontratuan hartutako erretiro partziala eta aitatasun-lizentzia, ez dira aplikatu eta bultzatu arauak agintzen duen bezala, langileen duintasunaren aurkako eskubide bat murriztuz.

Zerbitzuaren kudeatzaile-aldaketa horrekin batera, epe labur edo ertainean, neurri garrantzitsuak hartu behar dira. LABek lehentasunezkotzat jotzen du Arriskuen Ebaluazio bat egitea, plantilla osoak egiten dituen funtzio guztiak eta horien ondoriozko arriskuak benetan agerian jartzeko. Langileen eta erdi-mailako agintarien aldetik jasotako prestakuntza eskasak lan-giro desegokia eta rol-gatazka argiak sortu ditu (ABEE honek nahita sustatua). 

Langile guztiei egindako akusazioak eta lan-absentismoaren indize altu teorikoekin lotutakoak (FCC-GMSMko zuzendaritzak argi eta garbi aizundu ditu) izan dira enpresako gatazka-mailaren ardatza. LABek beti erakutsi du lan segurtasunarekin eta osasunarekin duen konpromisoa, eta lanpostu guztietan langileen osasuna hobetzera bideratutako prebentzio-neurrien bultzatzaile nagusia izan da. Plantillan sortu diren arazo nagusien sustraia bilatu da eta, batzuetan, aldi baterako ezintasunen indizeak gora egin ahal izan baituenak, ABEEaren zuzendaritzak proposatutako neurrien aurka agertuz, hauek ikuspegi ekonomikotik prozesu horiek arintzea baino bilatzen ez zutenak.

Datorren etapa berrian, CESPA-ONAINDIA enpresa esleipendun berria izanik, gure aldarrikapenak baliarazteko lan-eremu berriak ezartzen saiatu beharko dugu, nahiz eta jakin enpresa batzordearen baitan indar korrelazioa ez dela mesedegarriena. Gasteizko Kale Garbiketa Publikoaren eta Hiri Hondakin Solidoen Bilketaren zerbitzua funtsezko zerbitzua da, eta argi eta garbi ikusi da pandemiaren garai honetan, eta, horren ondorioz, askoz gehiago balioetsi behar dugu sektore horrek egunero egiten duen lana.