Emakume eta gizonen arteko soldata-berdintasunaren inguruko urriaren 13ko 2020/902 Errege Dekretuaren balorazioa:

Lanaren banaketa sexualarekin batera, soldata-arrakalak sistema kapitalista mantentzea eta betierekotzea lortzen du. Izan ere, sistema honek beharrezkoa du zaintza lanak emakumeok egitea doan edo gaizki ordainduta. Emakume eta gizonok lan-baldintza berdinak izango bagenitu, erori egingo litzateke sistema kapitalista, esplotazioa eta lan horien doakotasunean oinarritzen baita. Hau da, ez da posible izango egiturazkoa den zerbait partxeekin aldatzea.

Neurriek enpresen diagnostiko beharra garatzen dute, soldata-erregistro eta auditoriari dagozkien zehaztapenen bidez. Hala ere, ez dira hartzen soldata arrakalaren amaitu edo berau murrizteko neurriak. Honen inguruan, Langileen Estatutuko 28.3 artikulua aipatu behar dugu, enpresari lan-zentroan ematen den soldaten aldea justifikatzeko aukera ematen diona. Hortaz, ez da soldata-arrakala ez eragotzi ez galarazten.

Gai interesgarriak aipatzen ditu dekretuak, hala nola soldatetan sexuagatiko zeharkako diskriminazioa ekiditeko lan-postuen balorazioen garrantzia aitortzea, balio berdineko lanaren kontzeptua nabarmentzea edota soldaten auditoritzak egitea proposatzea egiturazkoak diren soldaten alde hauek argitara ateratzeko.

Hala ere, ulertzen dugu lanpostuen balorazioak ez direla neutroak. Faktore berriak agertu ahal dira lanak baloratzerakoan eragina izan ahal dutenak lanik feminizatuen balorazio positiboago baten (garbiketa, zaintza…) eta hori modu positiboan baloratzen dugu; baina generoaren eraikuntza soziala eta lanaren banaketa sexuala honen aurretikoak dira.

Esan nahi duguna da zerbait garrantzitsuagoa, ezinbestekoa, baloragarria, zaila, espezializatua eta teknikoa… dela jotzeko darabilgun kontzenptuan badagoela isuri bat gizonek egiten dituzten lanen eta emakumeek egiten dituztenen artean. Hortaz, ez badago alde hauek zuzenean zuzenduko dituen faktorerik, ez da erraza izango hauek desagertzea

Dekretuak dioenaren arabera “lan-postuen balorazio okerrak” zuzentzen ahalegintzeko susmagarria den borondate ona dago. Eta susmagarria dela diogu balorazioak ez zirelako akastunak, emakumeentzako diskriminatzaileak baizik.

Horregatik, funtzio zein zereginen izaeran fijatzea, hezkuntza baldintzetan, baldintza profesional eta prestakuntzan… oso interesgarria eta argigarria izan daiteke, baina testuinguruak egiten digu huts. Sistema kapitalista heteropatriarkal, arrazista, kolonialista eta ekozida da testuingurua, eta honek beharrezkoa du diskriminazioek esistitzen jarraitzea berau desager ez dadin.

Honekin lotuta, diskriminazioen aurka hartuko dugun neurri oro beti izango da ongi- etorria, baina arrakasta izango du soilik, era berean, berauek sortzen dituen sistema erauzteko borrokatzen bada. Bestela, partxe bat gehiago besterik ez da izango.