Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileen lantaldeak elkarretaratze bat egin du gaur, Aldundiko jauregiaren aurrean, zerbitzua emateko segurtasun baldintzen atzerakada salatzeko. Horren inguruko arazoak ahal den arinen konpondu daitezen eskatzeko, idatzi bat aurkeztu dute Aldundiaren Erregistroan.

Hauxe da erregistratutako idatziaren edukia:

ADIERAZTEN DUGU:
Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaile-zerbitzuaren kolektiboak foru jauregiaren aurrean elkarretaratzea eta idazki hau erregistroan aurkeztea erabaki du, gure segurtasun baldintzetan pixkanakako atzerapausutzat jotzen dugun eta herritarrei ematen zaien zerbitzuan eragina duen egoera honen aurrean.

Zerbitzuaren ibilgailuak:
• Kasu batzuetan, hauen antzinatasuna eta gabeziak direla-eta, ezin diegu kalitatezko zerbitzu bat eman herritarrei, alde biak arriskuan jartzera iritsiz.
• Beste kasu batzuetan, ez dira ibilgailu egokiak egitekoak diren zereginetarako.

Langileak:
• Egunero lan egiten duten SPEISeko langile guztiek bete behar dutela, eta edozein ezbeharren aurrean, bajak berehala betetzea eskatzen dugu.
• Zer esanik ez, langile ezak segurtasun-gabezia handia eragiten duela, bai suhiltzailearentzat, bai gure presentzia eskatzen dutenentzat.

Lantaldeak:
• NBEak emateko erreklamatzen diogu zerbitzuari, baina kalitate-estandar altuenak kontuan izanda, eta ez beste edozein kontsiderazio.
• Gure ekipo guztiak garbiketari eta deskontaminazioari dagokienez egunean egotea eskatzen dugu.

Instalazioak:
• Parkeetan gure NBEak dauzkaten gai kutsagarrien eraginpean egoteak ere kezkatzen gaitu, eta, hain zuzen ere, batzuk eta besteok okupatzen ditugun eremuak behar bezala mugatuta ez egotea da honen arrazoia.

Lanbide-karrera:
• Ezinbestekotzat jotzen dugu, agintari operatibo guztiek zerbitzu barrutik irtetea, barne-sustapeneko oposizio-lehiaketa bidez.
• Eskarmenturik ez izateak eta lanbidearen ezagutzarik ezak, askotan, esku-hartzeetan hartzen diren erabakiak egokienak ez izatea eragiten du.

Komunikazioak:
• Salatu nahi dugu, prekaritasun absolutua, langile kopuruari dagokionez, komunikazio zentroan bizi da, bere funtzioen garapen egokia eragozten duen egoera.

Aurreko guztiaren ondorioz, hauxe

ESKATZEN DUGU:
Gure kezkak azalduta, eskua luzatu eta aldundiari eskatzen diogu, elkarrekin eta ahalik eta epe laburrenean, arazo hauek konpontzeko.