Osakidetzan langileei egin beharreko testen inguruko anabasa ikusita, eta badakigunez ESI guztietan ez direla egiten ari proba berak, Osakidetzako Zuzendaritzari eskaera bat erregistratu diogu.

• Osakidetzari eskatzen diogu langile guztiei testa egin diezaietela, modu antolatuan eta ESI guztietan berdin jardunez, leku guztietan irizpide berak erabiliz.

• Osakidetzari eskatzen diogu lanean ari diren edo lanean aritu diren langile guztiei, bai Osakidetzako langileei bai kontratetakoei, bi probak egiteko: PCR eta serologia odolean. Kontuan hartu beharko dira kontratua amaitu duten edo laster amaituko duten langile ebentualak.

• Osakidetzari exijitzen diogu eskura dauden baliabide guztiak erabil ditzala proba horiek ahalik eta lasterren egin daitezen, aukera guztiak kontuan hartuta, eta EHUren eta laborategi pribatuen baliabideak erabilita.

Bestalde, jarraitzen dugu eskatzen:

• Langile guztientzat, langile publikoentzat edo kontratetakoentzat babesekipamendu egokiak eta kalitatekoak.

• Irizpide zientifikoetara egokitutako protokoloak, ez irizpide ekonomikoetara edo materialaren stock-irizpideetara egokitzen direnak.