Nafarroako Administrazio Publikoetako Mahai Orokorrak gaur goizean onartu du oporrak, lizentziak, baimenak eta lanaldiaren murrizketa arautzen dituzten Foru-Dekretuak aldatu behar direla. Sartu diren aldaketek LABen aldeko botoa izan dute, lan baldintzak nabarmenki hobetzen direlako.

Oporrak, lizentziak eta baimenak arautzen duen 11/2009 Foru Dekretuari egin aldaketan, hobetu dira senideen ospitaleratzeagatik, gaixotzeagatik, edota heriotzagatik ordaintzen diren baimen egunak: egun naturalen arabera zenbatu baino, lanegunen arabera zenbatuko dira, gaixoari alta ematen zaionean hura zaintzeko aukera ere kontuan hartzen dela. Baimen ordainduak eman litezke ere, izaera publiko edo pertsonala duen halabeharrezko eginbeharra egiteko ezinbestean erabili behar den aldiaz eta familia eta lanaldia uztartzeari loturiko eginbeharrak betetzeko (senideak osagilearengana eramateko, tutoretzetan agertzeko, toki-erakundeetako gobernu organoetan parte hartzeko).

Aldatu da ere lanaldi murrizketa arautzen duen 27/2011 Foru Dekretua. Sartu diren hobekuntzen artean, lanaldiaren murrizte-motak nabarmenki handitu izana dugu, zeinak are zabalagoak izatera igaro diren. Gutxiengo iraupena aldatu da ere, eta egungo sei hilabetetik, hiru hilabetekoa izatera igaro da. Azkenik, lanaldi osotan eta hiruhileko zenbaketan pilatzeko aukera sartu da.

Aldaketok laster sartuko dira indarrean, behin, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko direnean.