2013ko irailaren 18an Deskargako obretan lan istripuan 33 urteko langilea hil zen. Heriotz istripu honen aurrean, eta gertatutakoaren jarraipena egin ondoren, obra egiten ari den Lapatza enpresa batasunari 1,6 milioi euroko isuna ezarriko dio Gipuzkoako Aldundiak, segurtasun eta osasun arloan bere betebeharrak ez betetzeagatik edo bestela esanda, lan istripuan izandako arduragatik.

GI-632 errepideko lanei segimentua egiteko Jarraipen Batzordeko partaide den LAB sindikatuarentzat garrantzitsua da Osalanen eta Lan Ikuskaritzaren txostenak aztertu ondoren Aldundiak ateratako ondorioa eta hartutako erabakia.

Lan ezbeharren prebentzioan lan arloko segurtasuna bermatzea lehentasunezkoa da; hori horrela, obrak esleitzerakoan pleguetan jasotzen dena administrazioak betearazi eta enpresak bete egin behar du. Lan ezbeharren aurrean administrazioak ezin du ezikusiarena egin, gutxiago, obra publikoaz ari bagara, horietan esku hartze zuzena duela aintzat hartuta. Urteetan hitzarmenaren inkunplimendua obra publikoan behin eta berriro eman da eta ondorio lazgarriak izan ditu. Aspaldikoak dira sindikatuon aldetik administrazioari eginiko eskakizunak, egoera horri aurre egiteko neurriak hartu ditzan.

Hori horrela, norabide berean Gipuzkoako Aldundiaren eskutik etorritako arau forala begi onez ikusi izan du LABek, onartua izan denetik aurrera Aldundiak esleitutako obretan klausula sozialak txertatzea ahalbidetu baitu. Gisa honetako iniziatiben beharra eta garrantzia azpimarratzen jarraitzen dugu LABetik, areago, euskal langileen eskubideen defentsari dagozkion erabakiak berton erabakitzeko eskubidea eta ahalmena garatzea ahalbidetzen duela kontuan hartuta.

Obrak esleitzerakoan langileen segurtasuna zaintzeko neurriak bermatzea enpresen egitekoa da, eta neurri horiek betetzen direla zaintzea administrazioaren ardura, obretan arau hausterik egon ez dadin. Langileen osasunaren eta eskubideen defentsaz ari gara, eta Aldundiak hartutakoaren moduko erabakiek balio izan behar dute enpresak plegu arauetan ezarritakoa betetzera behartzeko. Norabide horretan urrats gehiago behar ditugu, Gipuzkoako Aldundiak urratutako bidetik, indar politiko guztiek apustu egin behar dute arau foralaren alde.

Deskargako heriotz istripuaren aurrean enpresak izan duen erantzukizuna eta ondorioak kontutan hartuta, LABek espero du gainerako enpresek ere aintzat hartzea aurrekaria, halakorik berriro gerta ez dadin, langileen eskubideei, osasunari eta segurtasunari behar dituzten berme guztiak emateko euren esku duten guztia egin dezaten, dagozkien arau guztiak betez.
 

  LAB«Aldundiak hartutakoaren moduko erabakiek balio izan behar dute enpresak plegu arauetan ezarritakoa betetzera behartzeko»