LAB sindikatuak, Viveros Perica S.A. lorezaintza enpresak kontratu publiko baten adjudikazioduna den heinean, betebehar laboralen betetzeari buruz Vitoria-Gasteizko udaletxearen aldetik beharrezkoa den kontrol falta salatu nahi du.
Betebehar hauek lan arloan, gizarte segurantzan eta lan arriskuen prebentzioen arloan indarrean dauden xedapenak betetzean oinarritzen dira. Hala nola, plantillaren lan eskubideetan subrogatzeko betebeharra.

Hala ere, 2011ko abuztuan OSALANek prestatutako txostenean agertzen den bezala, Viveros Perica S.A.k ez ditu lan osasunaren arloan arauak betetzen. Izan ere, txosten horrek enpresak behar diren prebentzio neurririk hartzen ez dituela zehazten du, langileak arriskuan jartzen dituelarik.

Subrogazio eskubidea bete gabe utzirik, haien lankideengandik urruntzeko eta bakarrik uzteko, enpresak traba egiten dizkien langileak zigortzen ditu ez dagozkien loteetara bidaliz. Are gehiago, langileen ordezkariak izate hutsagatik zigortuak izatera heltzen dira.

Hau dela eta, subrogazio klausulen kontrola eta betearazteko behar diren mekanismoak ezar ditzan eskatzen diogu Vitoria-Gasteizko udaletxeari. Hala nola, pasa den urrian oposizioko udal talde guztiek mozio baten bitartez, zerbitzu publikoen mantentzeari eta hobekuntzari dagozkion artikuluak bete ditzan udal gobernuari eskatu zioten bezala.