Osasun Sailak ez dio erantzun Gasteizko Carmelitas de la Caridad eta Ermuko Abeletxe egoitzetan zuzenean esku hartzeko eskariari. LAB sindikatuak dei egiten die zainketen arloko langile guztiei, eta, bereziki, hirugarren adinekoen egoitza-zentroei, prebentzio-neurri egokiak eta kontingentzia-planak exijitu ditzaten zentro guztietan. Pertsonen osasuna da lehenengo gauza.

Mingostasunez ohartarazi genuen bezala, gizarte zerbitzuek Hego Euskal Herrian bizi duten egoera oso larria da.

Egoera horren jatorria erantzukizun publikoko zaintza-eredua da, baina kudeaketa pribatukoa. Eredu horren bidez, administrazioek ez dituzte beren betebeharrak ulertzen, zerbitzuak emateko baldintzei eta horien kalitateari buruzko tutoretzatik ihes egiten dute, eta funtzio horiek eta funts publiko garrantzitsuak enpresa pribatuei transferitzen dizkiete.

Zainketen eremuan sartzen diren zerbitzuek, bai adingabeei zuzendutakoek, bai gizarte-bazterketan dauden pertsonei zuzendutakoek, bai mendekotasuna duten pertsonei zuzendutakoek, kasu bakoitzera egokitutako kontingentzia-planik izan gabe jarraitzen dute. COVID-19 eta haren ondorio lazgarriak inolako erresistentziarik gabe hedatzen dira.

Zerbitzuak kudeatzen dituzten merkatariak ez dira egoera hori behar bezala kudeatzeko gai izan, eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak berandu eta gaizki jokatu dute, zaintzen ez duen eredu baten defentsan jarraitzen dute, alde batera uzten dute.

Menpeko pertsona eta sare publikoko zentro bateko egoiliarra izatea da arrisku faktore nagusia. COVID-19k Hego Euskal Herrian eragindako heriotzen %40 hirugarren adinekoentzako egoitza zentroetan gertatzen ari dira. Egoera dramatikoa da.
Beste behin ere, LAB sindikatuak bere jarrera berretsi du osasun-krisi honetan, osasun publikoa bermatze aldera, eta, beraz, zainketen esparruan dauden pertsonen osasuna eta bizitza indartuz eta babestuz.

Gure esku-hartzeari jarraipena emanez, Osasun Sailari bi egoitza-zentrok zuzenean esku hartzeko eskatu diogu Gasteizko Carmelitas de la Caridad eta Ermuko Abeletxe, honako helburu hauek lortzeko:

• Baliabide horietarako Prebentzio eta Kontrol Gidan eskatutako gutxieneko edukia duten kontingentzia-planak ezartzen dira.

• Langile eta erabiltzaile guztientzako epidemiologiako benetako azterlanak.

• Zuzeneko eta zeharkako arretako langileen kopurua handitzea.

• Jarduera arreta soziosanitario bihurtzea, mediku eta erizain nahikoak jarriz.

• Langileei prebentzio-neurriei buruzko prestakuntza ematea.

• Langileak babesteko neurriak, norbera babesteko ekipamendu nahikoa eta egokiak emanez.

• Eraso-mailen araberako sektorizazioa, langileen txandakatzea saihestuz.

• Langileei eta familiei informazioa bermatzeko neurriak.

• Langileei, erabiltzaileei eta senideei laguntza emozional espezializatua ematea.

Osasun Sailak erantzunik eman ez duenez, aurrekaririk gabeko kautelazko neurria eskatu dugu Eusko Jaurlaritzaren sail honen aurrean, oinarrizko eskubideak, osasunerako eskubidea, bizitza eta osotasun fisikoa babesteari buruz.