Pertsonal falta enpresentzako diru iturri oso aberasgarria bilakatzen da. Zaintza diru iturri bilakatzeak milaka pertsonentzat ezinbestekoa den lanpostua are zailago bihurtzea dakar.

Pasaden uztailaren 31ean, Eusko Jaurlaritzak gune erresidentzialen dekretua onartu zuen eta dekretuak honako gaiak erregulatzen ditu erresidentzietan: material kontuak, pertsonal kontuak eta homologazioa.

Gure eskaerak betetzetik urrun, dekretu berriak enpresentzako negozio bilakatzen gaitu, gure osasuna arriskuan jartzen du. Jezartzen duen pertsonalaren ratioak, sektorea baldintza egokietan mantentzeko ezinbestekoa dena, ez du 98ko aurreko dekretua hobetzen, ez nahikoa da eta makinen antzera lanean eduki nahi gaitu.

Dekretuak hobekuntza ekarri badakar, baina egoitzak kudeatzen dituzten enpresen banku kontuentzako soilik. Zerbitzuaren titulardunek, Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak izaera pribatua duten elkarteei orubeak eta edifizio publikoak eskaintzen dizkiete. Horrelaxe, eskubide baten kudeaketa enpresaburuen kontuen saldo positibo bihurtzen da. Sektoreko langileak etekinak ateratzeko aukerarik hoberena dira, zenbait eta pertsonal gutxiago, orduan eta etekin gehiago eta aldierantziz planteatuta ere.

Dekretuaren onespenak zerbitzu sozialen kudeaketa egoiliar eta langileentzako beharko luken sistema publiko, doako, unibertsala eta egokia izatetik urruntzea ekartzen du.