Lau urtean behin egiten den hauteskunde sindikaleko epealdi trinkoaren lehen txanpa amaituta (2022ko iraila eta abenduak 31 bitartekoa), honako hauek dira ondorio nagusienak: EAEn %20ko langara gerturatu eta bigarren sindikatu gisa indartu da LAB; Nafarroan, berriz, %17aren gainetik egonkortu da, lehen sindikatutik 8 puntu baino gutxiagora.

2021etik 2022ra  bilakaerak motelaldia izan badu ere, LAB da azken lau urteko epealdian gehien hazi den sindikatua hala EAEn nola Nafarroan. Honela, azken garai trinkoarekin alderatuta (2018), LAB emaitza onak lortzen ari da eta datozen hilabeteetan, garai trinkoaren bigarren txanpan, emaitza horiek hobetzea da bere erronka.

Izan ere, hainbat hauteskunde prozesu atzeratu dira eta maiatza bitartean enpresa pribatu askotan eta bereziki administrazio publikoetan, non LABek ordezkaritza handia duen, egingo dira hauteskundeak (besteak beste EAEko irakaskuntza publikoa martxoa amaieran eta Nafarroako administrazio publiko osoa maiatzean).

Hauteskunde emaitzekin batera, afiliazioaren inguruko datuak nabarmentzekoak dira, parekorik ez duen hazkundea izan baitu LABek: kasik %14ko igoera azken lau urteotan.

Hauteskunde sindikalen emaitzak EAEn

Hona hemen EAEko behin behineko emaitzen arabera 2018 eta 2022 artean emandako eboluzioa:

Ikus daitekeenez, gora-behera handirik gabeko lau urteko epealdi honetan LAB da hazten den sindikatu bakarra (%0,50 gehiago), gainontzeko sindikatuek egonkor jarraitu (UGT, CCOO) edota beheranzko joera duten bitartean (ELA). Honela, EAEko bigarren sindikatu gisa indartu eta hirugarren sindikatua den CCOOekiko tartea handitu du LABek; kasik 200 ordezkari gehiago dauzka orain.

Hauteskunde sindikalak emaitzak Nafarroan

Nafarroan, berriz, honako hauek dira behin betiko emaitzak:

Honela, 2021etik 2022ra %0,13 jaitsita ere, Nafarroan LAB da lau urteotan gehien hazten den sindikatua (+%0,92) ELAren aurretik (+%0,34), CCOO iraun eta UGT beherantz egin duen bitartean. Honela, 2010etik hona ematen ari den aldaketa mantso baina sendoak jarraipena izan du azken lau urteotan. 2010ean lehen sindikatua zen UGTren eta LABen artean 18 puntuko aldea zegoen; gaur egun, aldiz, 8 puntu baino gutxiagokoa da, oraindik orain zenbait eremutan LAB sindikatuari hauteskundeetan berdintasunez parte hartzeko eskubidea bermatzen ez bazaio ere. Kontutan hartzeko beste datua, honako hau: 2010ean UGT eta CCOO %55,96 batzen zuten, 2022an berriz %48,8; alegia, bi sindikatu hauek jada ez dute gehiengorik Nafarroan.

Haueskunde sindikalen emaitzak Hego Euskal Herrian

Hego Euskal Herriko datuak, honako hauek:

Ikus daitekeenez, LAB da hazi den sindikatu bakarra, gainontzekoak mantendu (UGT, CCOO) ala apur bat jaitsi diren bitartean (ELA).

Hauteskunde sindikalen emaitzak Ipar Euskal Herrian

Jakina denez, hauteskunde sindikaletan Ipar Euskal Herria ez da hautes-barrutitzat hartzen eta ez dago sindikatu bakoitzaren ordezkaritzaren inguruko datu orokorrik. Edozein kasutan ere, LABen indarra areagotu da 2022an zehar, zerbitzu publikoetan eginiko hauteskundeetan lortutako emaitzei esker. Udaletan 5 ordezkari gehiago eskuratu eta hezkuntza publikoan lehen aldiz ordezkaritza izatea lortu du.

Afiliazioa Euskal Herrian

Afiliazioari dagokionez LABen hazkundea ikusgarria izaten ari da: kasik %14ko igoera izan du lau urtetan. Honela, 41.889 izatetik 47.742 afiliatu izatera pasa da, kasik 6.000 gehiago. LAB sindikatuak lan baldintza prekarioak dituzten sektoreengana gerturatzeko egiten ari den ahaleginaren emaitzetako bat da.

Aipatzekoa da emakumeek afiliazioan duten portzentaia areagotu dela azken lau urteotan: afiliatuen %41,9 izatetik %43,58 izatera igaro dira. LAB sektore feminizatuetan egiten ari den lanaren isla da hori.