Ez da erakunde honek egiten duen lehen murrizketa, baina, gure iritziz, pertsona helduei egiten zaien eraso berri hau onartezina da eta zerbitzu publikoaren kalitatean eragin kaltegarria du, helburua kalitatea bermatzea izan beharko litzatekeenean.

Oso kezkagarria iruditzen zaigu Gipuzkoako Aldundiak 3.750.000 eurotan murriztea udalei egiten dien ekarpena, gero eta pertsona heldu gehiago daudenean artatua izateko beharrarekin.

Finantzazioaren banaketa gisa “saldu” nahi dute, baina errealitatea da aldundiak ekarpen gutxiago egingo duela gizarte zerbitzuen arloan, gehienezko ekarpen bat ezarriz, zerbitzu hauek eskatzen dituzten pertsonak gero eta gehiago direla kontutan hartu gabe. Hala, murrizketa dator zerbitzuari arreta handiagoa eskaini beharko litzaiokenean.

2016ko abenduaren 31eko datuek hala erakusten dute: Euskal Autonomia Erkidegoan 96.637 eta Nafarroan 18.323 pertsona dira eskaera aurkeztu dutenak. %3,98 eta %4,96ko igoera ekarri du honek, hurrenez hurren, iazko datuekin alderatuta. Kontua da pertsona horietatik milaka ez direla oraindik artatuak izan. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan kopuru osoaren %22,5 ez da artatua izan (16.368 pertsona daude itxaron zerrendan) eta Nafarroan %30,7 (4.332 pertsona), hauek guztiek arreta jasotzeko eskubide osoa aitortua izan arren.

Gipuzkoako Aldundiaren neurri berri honi gehitu behar zaio zaharren egoitza eta eguneko zentroetan egindako murrizketak, tokiei dagokienez. Neurri hauek erakusten dute pertsona helduak ez zaizkiela axola; inporta zaien gauza bakarra irudi bat “saltzea” dela, alegia. Ondo geratzea dute helburu, erakutsi nahi duten irudia egunerokoaren errealitatetik eta Gipuzkoako pertsona helduen beharretatik oso urruti egon arren.

Honengatik guztiagatik, LABek kalitatezko sistema bat bermatu dezatela exijitzen dugu gizarte zerbitzuen arloan, pertsona heldu guztien autonomia eta gizarte ongizatea bermatzeko. Era berean, Gipuzkoako Aldundiari eskatzen diogu murrizketa eta atzerapenen politikak alboratu ditzala, halakoek aipatutako kolektiboaren bizi baldintzen kalitatea okertzea besterik ez baitute ekartzen.