Pasa den astean EAEko Mahai Orokorraren bileran Eusko Jaurlaritzak bere azken zirriborroa aurkeztu zigun sindikatuoi itxurazko aldaketa batekin. Horrela, tramite hutseko mahaiari negoziazio itxura bat eman nahi izan zion, baina beste hainbatetan bezala, prozesuaren hasiera-hasieratik argi zegoena berretsi zuen: Eusko Jaurlaritzak telelanaren dekretua sindikatuon babesik gabe inposatu du, halaxe nahi eta ahal duelako.

LABek, kritika orokor hori egiteaz gain, zirriborroari hainbat ekarpen egin zizkion, baina Jaurlaritzak ez ditu jaso nahi izan. Telelan sistema hau langilearekiko mesfidantzan, botere harremanetan eta adiskidekerian oinarrituta dago eta langileen indibidualizazioan sakontzen du.

Telelana eta lan presentziala bateratu egin behar dira. Hurrenez hurren astean 3 egun telelan eta 2 egun presentzial proposatu ditugu, baina Jaurlaritzak ez du hori jaso nahi izan. Gainera, administrazioak soilik arrazoi teknikoak edo antolakuntzakoak izan beharko lituzke langilea lan presentzialera itzularazteko, betiere sindikatuokin adostuta.

Era berean, gehienezko lan denborak, gutxieneko atseden denborak eta ordutegia finkatuta egon beharko ziren, eta ez da bermatzen langilearen deskonexio digitala, ezta pribatutasuna ere.

Ez da telelana egin ahal izateko beharrezko materiala eta tresneria hornitzeko eta ordaintzeko berme argirik agertzen.

Genero ikuspegiari dagokionez, idazkera tranpatia agertzen da. Gai are garrantzitsuagoa pandemian garbi geratu denean gainkarga bat suposatu izan duela, batez ere emakumeentzat. Telelanak ez du balio izan kontziliaziorako tresna bezala, baizik eta kontrakoa. Modalitate honek gizon eta emakumeen artean duen proportzioari jarraipena egiteko aukera egon beharko litzateke.

Lan mota honek behar dituen teknologien eta lan osasunaren inguruko berariazko prestakuntza ere ez ditu jasotzen.

Aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzaren agintekeria eta langileekiko begirune falta agerian gelditzen da bai arautegian bertan zein negoziazio prozesu osoan ere. Gehiengoa edukita, bere interesei begira dagoen proiektu hau ere inposatuko du, nahi eta ahal duelako. Arrabol honi aurre egiten jarraituko dugu langileok eta sektorez sektore, lantokiz lantoki, lan ez presentzialaren eskubidea langileon mesedetan kokatzeko borroka egingo du LABek.