2003-2015 urteetan, Lehiaren Euskal Agentziak egindako ikerketan aztertu den aldian, nahiko zantzu antzeman dira enpresen artean prezioak finkatzeko adostasuna eman zela esateko. 12 urteko aldi horrek ekarri duen urteko gainkostua, gutxienez, urteko 7.000.000 eurotakoa izan da.

Horrek eragin du senideek eta langileek iruzur horri, modu batean zein bestean, aurre egin behar izan diotela, zerbitzuaren kalitatea, elikagaien kalitatea eta lan-baldintzak kaltetu dira.

Bai, aurre egin behar izan diote egoera horri, nahiz eta Lehiaren Euskal Agentziak aipatu gainkostua administrazioaren alderdiari dagokion %35ean izan dela eta ez senideei dagokien alderdian, gogorarazi behar dugu %35a hori diru-publikoa dela, eta hortaz, guztiona den diruaz ari garela.

Esleitzeko sistema honek, puntuazioaren %40a langileen kostearen arabera zehazten duenak, laneko gatazkak sortarazten ditu, 2011n sinatu zen hitzarmenean islatu zen bezala,41egunetako greba egin ostean.

Kalitateko lan baldintzak doitzearen eta urritzearen ondorioz jazo zen lan-gatazka. Lanaldi duinak, kalitateko heziketa (gaur egun, urtean 6 ordutakoa izanik), benetako euskalduntzea, hori guztia hutsala da, negozio egitea helburu duen eredu honetan.

Urtez urte murrizketak jasaten ari gara, eta hauei gehitu behar dizkiegu egungo negoziazioetan berriro proposatzen ari direnak. Langileen orduko prezioaren murrizketa berriro ordainduko dugu beharginok. Ohartarazi nahi dugu, horrek berriro sortuko duela gatazka giroa, azken finean, kalitateko zerbitzu publikoari eragingo diona.

Egoera hau gure seme-alaben elikadura eta zaintza enkantera atera izatearen ondorioa da, enpresa batzuk horrekin negozio egin izanaren ondorio; enpresok Auzitegi Nagusiak, lehen instantzian, eta Auzitegi Gorenak, bigarren instantzian, zigortu zituzten, eskuduntzen legearen oso arau-hauste larritzat joz, beraien akziodunen patrikak loditzen jarraituko zutela adosteagatik.

LABek administrazioari eskatzen dio honek eragin dio edozein sailek (Ogasuna, Hezkuntza, Administrazioa eta Zerbitzuak) artikula dezala kontratazio publikoaren legeak duen 60. artikulua eta debeka dezala enpresa hauek kontratatzea, aurreikusi den lizitazio berrian. Eta honetaz gain, eta eska dezala lapurtutako dirua. Horrek, Eusko Jaurlaritzaren eta enpresa delitugile horien arteko ekintzen bereizketa argian sinesten lagunduko luke.