Gaur, maiatzaren 30ean, Leioan egindako UPV/EHUko Gobernu Kontseiluan 2019ko Aurrekontu Aurreproiektua onartu da. LABetik gure desadostasuna eta egonezina adierazi ditugu, zuzenketarik aurkeztu gabe. Ez dugu uste aukerarik dagoenik behar estruktural eta ezinbesteko askori ganoraz heltzeko. Horregatik ere, LABek aurkeztutako 2019ko Aurrekontu Aurreproiektuaren aurrean abstentzioa bultzatu du. UPV/EHUk finantzazio publiko gehiago behar du irakaskuntza, ikerkuntza, transferentzia eta zerbitzu jardunei zein premiei aurre egiteko, baita bere langileei egonkortasuna eta diskriminaziorik gabeko lan-baldintzak eskaintzeko ere. Eta horretarako, zuzendaritzak aurkeztutako proposamena ez da tresna egokia. Zoritxarrez, aukera bat, berriro ere, galdu egingo da.

LABen iritziz, UPV/EHUren finantzazio publikoa, aurten ere, ez da nahikoa izango eta 2019ko aurrekontuetan ez dugu ikusten aukera handirik lehentasunezko gai batzuei heltzeko, hala nola: Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalaren arloan, lanpostu berrien beharrei eta langileek egonkortzeko neurriei erantzutea, behin behineko balorazioa duten lanpostuen zein gainerakoen eguneratzea. Irakasle eta ikertzaileei dagokienez, berriz, doktore aurreko ikertzaileen soldatak igotzea –gutxienez legeak ezarritakoa betetzeko-, ikertzaile doktore guztien soldatak parekatzea, lanaldi partzialeko irakasleen soldatak duintzea -egiten duten lan-jardunari egokituta-. Gainera, soldata-igoera ez zaie kolektibo guztiei aplikatu, eta, edonola ere, ez da eros ahalmena berreskuratzeko beste izan.

Era berean, euskararen normalizazio eta erabileraren garapenean urrats eraginkorrak eman ahal izateko; onartu berri den Berdintasun Planak jasotzen dituen ekintzak sustatzeko; langileen segurtasuna eta osasuna behar bezala zaintzeko edota lankidetza egitasmoak garatu ahal izateko baliabide nahikoak bermatu beharko lituzke.

Unibertsitate-sistemaren eragile nagusi eta garrantzitsuena den UPV/EHUren diru-sarrera gehienak, 314 milioi euro, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetatik datoz. UPV/EHUk aurten jasoko duena aurreko urtean baino 10,5 milioi gehiagoko ekarpena izan bada ere, 2019-2022ko Euskal Unibertsitate Sistemaren Planak jasotakoa baino 6 milioi € gutxiagokoa da. Era berean, bai Jaurlaritzaren ekarpena bai planak jasotzen duen aurreikuspena, 2010ean jasotako finantzazioaren azpitik gelditzen dira (27 milioi € gutxiago).