Aste honetan PNVk eta PSEk datozen urteetan Eusko Jaurlaritzaren norabidea zehaztuko duen akordioa erdietsi dute. LABen iritziz, bi alderdiek kaleratu duten akordioaren bertsioa oso anbiguoa eta eskasa da, eta zerbitzu publikoen eta langileen lan baldintzen joera okerrera izango da.

Anbiguoa dela diogu, hitz hutsal eta orokorregiaz beteta dagoelako, ondorioz testuaren pasarte gehienak interpreta daitezkeelako bai onerako zein txarrerako. Ez da proposamenetan eta hauek gauzatzeko zehaztasunik eta ausardiarik antzematen. Eskasa ere badiogu, PNV-PSE akordioak ez dielako urrundik ere heltzen zerbitzu publikoek dituzten beharrei, eta gai zentralak direnak aipatu ere egiten ez dituelako: euskararen erabilera, zerbitzuen kalitatea, negoziazio kolektiboaren eskubidea, enpleguaren sorrera, pribatizazioak atzera botatzea, arreta ratioak…

Hezkuntzari dagokionez, konpromezuetan erreferentzia egin aurretik oinarriei so egiten badiegu bi dira ardatzak, bikaintasuna bata eta kalitatea bestea baina hauek zer , zertarako, nola eta noiz zehaztu gabe. Eta egiten den aipamenetan ekonomia, lan munduarekin…lotzen dituzte.

Neurrietan esan bezala zehaztasun eza da nabaria, ideia orokor eta ponpoxoak baina nora eramaten gaituzten azaldu gabe helburu ez baitira azaltzen. Betiko erreferentziak PISA (ikuspegi integrala eta hezitzailea kontutan hartu gabe, irakasleen prestigioa (hezkuntza langile guztion funtzio hezitzailea aintzat hartu gabe), LEPak urtero (hau nola egingo duten zehaztugabe)…

Azpimarratu nahi dugu:

  • Hezkuntza Legeari ekiteko hezkuntza ituna egotea proposatzen da. Ideia bezala interesgarria izan daiteke baina nolakotasunean dago gakoa eta guretzako itun hau parlamentutik at egotea beharrezkoa da, hezkuntza eragile guztion eta oro har herritarren parte hartzea eta ekarpenekin oinarritutako ariketa beharko luke izan. Euskal Herri osorako Hezkuntza sistema Propioa eraikitzerako bidean kokatuta beharko luke akordioa eta bi erkidegoen arteko urratsak emateko baliogarria izan beharko luke ituna bera.
  • Hizkuntzen trataerari dagokionez orain arte bezala ez dute helbururik finkatzen eta euskara normalizatutako hizkuntza balitz kokatzen dute. Ez dugu ikasle euskaldun eleanitzak garatzeko proposamen seriorik ikusten.
  • Akordio hau egungo eredua iraunkortzeko eta sakontzeko bidea da.
  • Hezkuntzaren kalitatean aurrera egitea ezinezkoa izango da murrizketei buelta emateko ez bada inolako planteamendurik egiten.

Beraz, eta bai PNV zein PSEko kargu publiko eta politikoen hitzen balioa eta ekintzen eragina ezagututa, datozen urteek Euskal Herriak behar dituen zerbitzu publikoei eta bereziki hezkuntza sistema propioari bultzada emateko ez dute batere aurrerapausurik ekarriko.