LABek ez du parte hartuko langileen kontratazio-baldintzak hobetzeko balio ez duen hau bezalako erakunde ez-eraginkor batean. Kontratazio-zerrendetan dauden pertsonen bermeetan aurrerapentzat jotzen zena, aldi urria igaro ondoren, zentzugabekeria bilakatu da.

LABek sinatu zuen azken kontratazio-akordioa (martxoaren 23ko 347E/2017 Foru Agindua), zerrendetan zeudenei hobekuntzak eta berme juridikoa izateko aukera handiagoak aurreikusten zizkielako. Hala ere, esparruetako zuzendaritzek galdu dute akordioaren funtsa, hobekuntzak desabantaila edo eragozpen bilakatuz.

Hobekuntza horietako bat zerrenda berezietan sartzeko prestakuntzari zegokion. Gai horren ezarpenean egiaztatu genuen Ospitaletegiko Zuzendaritzak bere gogora egin zuela etxea. Langileak zerbitzu jakin batzuetan egonkortzeko baliabidea burugabekeria bilakatu du, zeinak zerbitzu horietan dihardutenen zeregina oztopatu duen.

Langileak “borondatez” prestatzeko eskaintza, zerrenda berezietan, ez da egin jarraitutasun irizpide argiekin, non zerbitzuan hezten ari direnen fidelizazioa ziurta zedin ez delako garapen egitasmorik erabili.
“Prestakuntza”-kontratu gehienak ez dira ezertan hartu, heziketa burutu duten langile gehienek beste kontratu batzuk onartu behar izan dituztelako, zerbitzuetatik at, zerrenda bereziekin.

Horrela, CHN-ren zuzendaritzak milaka euro xahutu zituen, oraindik dagozkion ardurak garbitu ez direla.
Hauxe dugu, besteak beste, zerbitzu zentraletako zuzendaritzen eta CHN-ren zuzendaritzaren arteko bat etortze ezaren adierazgarri argia. Horrek baieztatzen digu Sektore Mahaian adostu daitekeena, aurreko erregimenak kudeatzeko zerabiltzan irizpideei eusten dieten zuzendaritza guztientzat, paper erre (edo higieniko) bilakatzen dela. Irizpideok, batez ere, prestakuntza pribatuan egon daitezkeen interes korporatiboekin eta etekinekin bat datoz, beti ere, Osasunbidean lan egin nahi dutenen kontura.

LABek zerrendak kudeatzeko sistema berria sostengatuko zuen, beti ere, Osasunbideak, Funtzio Publikoarekin batera, tramitatuko balu kontratazio administratiboaren Foru Dekretuaren aldaketa (FD 68/2009); horrela, lehentasun agindua beteko ez luketen kontratuen baliogabetze/deuseztapena berma dadin. Ez betetze hori Osasunbidearen Zuzendaritzak agertu duen konpromiso ezaren adierazgarri da, eta kontratazio zerrendetan dauden pertsonen eskubideak babestearren egiazko aurrerapena zena amaitzen du.

Honengatik guztiarengatik ez dugu parte hartuko eraginkortasun txikiko eta Osasunbidean kontratazio baldintzak hobetze aldera, batere erabakigarria ez den organo batean.