Ana Jesus Zulueta epaileak auto bat kaleratu du LAB sindikatuak neurokirurgia epaimahaiburua inputatzeko, 24 pertsona lekuko gisa deklaratzen hasteko eta 2020ko ekainaren 9an eskatutako hainbat ofizio hasteko egindako eskaerak babesteko. Halaber, irekita uzten du Osakidetzaren zuzendaritza zaharra inputatzeko aukera, zilegi ez den elkarteagatik, kontratazioan iruzur egiteagatik eta sekretuak jakinarazteagatik, auto honetan erabakitako eginbideak egin arte.

LABek lekuko gisa eskatutako lekukotzak 24 dira guztira, eta epaileak deklarazioa hartzea erabaki du:

-José Muñiz Fernandez jauna, Osakidetzak Oviedoko fakultateari eskatutako azterketa psikometrikoaren egilea. Eginbide hori egokitzat jotzen da bere koordinaziopean idatzitako txostenak argitzeko.

-LAB sindikatuak egindako estatistika-azterlanaren arduraduna, anestesia kategoriatik haragoko filtrazioak ikusteko aukera eman zuena, emaitza anomaloak zituzten kategoriak 19ra igoz.

-Anestesia, angiologia eta traumatologia probetako 6 oposiziogile.

-Digestio-aparatuko irregulartasunen salatzaile bat.

-Kirurgia plastikoko irregulartasunen salatzaile bat.
-Mikrobiologiako irregulartasunen salatzaile 1.

-Angiologiako 7 kide, Maria Reyes Vega izan ezik, inputatuta baitago eta deklarazioa hartu baitzioten.

-Traumatologia epaimahaiko 3 kide.

-Kirurgia plastikoko epaimahaiko 2 kide.

-Urologia epaimahaiko kide 1.

Era berean, Ana Jesus Zuluetak emandako autoak LABek Covadonga Fernández Maiztegi neurokirurgiako epaimahaiko presidentearentzat eskatutako inputazioa babesten du, neurokirurgiako proban oposiziogileen anonimotasuna hautsi baitzen.

Autoak egokitzat jotzen ditu, LABek eskatuta, ofizio hauek:

-Epaitegira bidaltzea urologia epaitegiaren akta guztiak, Osakidetzaren espedientean jasota ez daudenak, bai eta kontsultak eta erantzunak ere, batez ere ariketak jendaurrean irakurtzeko aukerari dagokionez, zuzenketa anonimotasunaren eskubidea urra baitaiteke, eta, hala badagokio, nork erantzun zien planteatutako galderei.

-Giza Baliabideen Zuzendaritzak (Juan Carlos Soto) Angel Loma-Osorio doktorearekin egindako bilera egiaztatzeko eskaera. Bilera hori Osakidetzaren espedientean aipatzen da, eta egin zen Lomak filtrazio-salaketa argitaratu ondoren. Bilera horren ondorioz, Angel Loma-Osoriok eta Izaskun Obietak uko egin zioten epaimahaiko kide izaten jarraitzeari.

-Epaimahaiko kideek azterketak egin baino egun batzuk lehenago (2018ko maiatzaren 27an) Astoria hotelean egindako bileragatik traumatologiako epaimahaiko kideei espedienterik ireki zaien ala ez argitzea, epaimahaiburuaren eta idazkariaren bizkar. Erantzuna baiezkoa bada, espediente osoa bidaltzeko eskatu.

-Kirurgia plastikoko oposiziogile baten oposiziotik kanpo uzteko espediente osoa, bai eta oposiziogile horrek egindako azterketak epaitegira bidaltzea ere, lortutako nota eta Kirurgia Plastikoko epaimahaiaren eta Osakidetzaren arteko komunikazio guztiak zehaztuta.

-Neurokirurgia kategoriaren espediente osoa eta epaimahaikideen arteko komunikazioak, kategoria horretan ere oposiziogileen anonimotasuna hautsi ote zen argitzeko.

LABek herri-akusazio gisa defendatzen jarraitzen du Osakidetzako filtrazioak aspalditik datozela, eta saihesten ez saiatzeaz gain, Osakidetzako zuzendaritzak eskura zituen baliabide guztiak erabili zituela azterketak egin aurretik lanpostuak nahierara banatzeko sistema hori hobetzeko, eta filtrazioak aurkitu ondoren, haiek ezkutatzen eta argitzea oztopatzen saiatu zela.