Osakidetzako zuzendaritza progresiboki eta modu isilean osasun sare osoan Kudeaketa Klinikorako Unitateak izeneko gestio sistema merkantila ezartzen ari da.

Kudeaketa Klinikorako Unitateak (KKU) izeneko gestio sistema merkantila ezartzeko arrazoi hauek ematen dituzte: Gizartearen zahartzearen ondorioz osasun zerbitzuen eskaera geroz eta haundiago izatea, aldaketa teknologikoak, eta gizartearen eskariak geroz eta haundiagoak izatea. Beraien esanetan “erabiltzaileen gehiegizko erabilerak eta krisi ekonomikoaren eraginak osasun sistema sostengaezina” izatea sortzen dute.

Osakidetzako Administrazio Kontseiluak 2012ko maiatzean onartu zituen Kudeaketa Klinikorako Unitateak, eta progresiboki osasun sistema publikoan ari da zabaltzen. Osasun zerbitzuak, ospitaletako plantak, lehen arreta, osasun arreta, laborategiak… modu deszentralizatu eta autonomoan jestionatzeko modua balitz bezala saldu nahi digute.

KKU delakoen bidez baliabide materialak eta giza baliabideak kudeatzeko ardura eta boterea unitate bakoitzeko mediku eta erizainei ematen zaie. Azkenean, eredu honen funtsa da “pizgarri ekonomikoen” banaketa eta hauek lortu ahal izateko profesionalek helburu batzuk lortu behar izatea. Lehentasuna ematen zaio gutxi gastatzeari, arreta espezializatura paziente gutxi bideratzea, pazienteak denbora gutxian izatea ingresaturik, farmazian aurreztu, aparatuen preskripzioan…

Lortu nahi diren helburuen arabeara profesional perfil zehatza aukeratu ahal izango da. Profesionalak helburuak lortzen baditu ongi ordainduko zaio. Osakidetzan jadanik txertatua dago “Garapen Profesional” kontzeptua. Honen arabera, profesionalei lau mailen arabera ordaintzen zaie, kontutan harturik beraien esperientzia profesionala, formakuntza, eta sistemarekiko inplikazioa. LAB sarritan agertu izan da Garapen Profesional eredu honen aurka, aitortza ekonomiko batean oinarritzen baita. Bestetik, erdi mailako agintaritzen irizpide subjetiboak hartzen ditu kontutan, eta ondorioz buruzagitzekiko adiskidekeria eta peloteoa bultzatzen ditu. Formakuntzaren aitorpenari dagokionez, ia osorik zenbait sindikatu eta enpresa pribaturen esku uzten du formakutza Osakidetzak.

KKUren aldekoek harrotasunez adierazten dute sistema honek kostuen jeitsiera dakarrela, aurrekontuak profesional beraiek kudeatzen baitute, plantila gutxiagoatze neurriak aplikatuz, absentismoa eta aldi bateako ezintasunak zigortzen dira, ez dira ordezkapenak egiten baimen eta oporretan, etabar. Era berean profesionalek osasun material eta botiken inguruan erabakiak hartu ahal izango ditutzte. Froga diagnostikoak eta interkontsultak eskatu edo ez ere erabaki ahal izango dute.

Kudeaketa Klinikorako Unitateetako Zuzendaria soilik dirua baloratzen duen enpresa Gerentea bihurtzen da.

LAB sindikatuaren iritziz larria da irizpide hauek ezartzea OSASUN SISTEMA PUBLIKOAN. Larria da ere guzti honetan mediku eta erizain sindikatuek eta elkarte zientifikoek laguntzea, “Osasun sistema nazionalaren iraunkortasun eta kalitatearen aldeko ituna” sinatuz osasungintza publikoaren aurkako eraso larri hau posible izatea egiten bait dute aipaturiko sindikatu eta elkarteek.

Hainbat komunitateetan eta Europan izandako esperientziek alertan egotera garamatzate. Osakidetza Kudeaketa Klinikorako Unitateak ezartzen ari da Mahai Sektorialeko sindikatuoi kontsulta egin edota adostasuna bilatu gabe, eta gizarteko beste sektore batzuen adostasuna lortu gabe. Horregatik, gai honen inguruko salaketa lanarekin jarraituko dugu, gure herriko osasungintza publikoa progresiboki eta konszienteki kaltetzen bait du.