LAB sindikatuaren iritzian, Nafarroako Gobernuaren Kontseiluan Kontratu Publikoetako Foru Lege berria onartu izana Nafarroako langileriarentzat berri txarra da.

Arrazoi honengatik da txarra:

1.- Lege berri honen bidez, Nafarroako Gobernuak ez duelako aintzat hartu LAB sindikatuak, herritarrek parte hartzeko prozesuaren baitan, txosten zabal eta landu batean Kontratu Publikoetako Foru Legearen Aurreproiektuaren harira aurkeztu zituen ekarpen bakar bat ere.

2.- LAB sindikatuak agertu zituen neurriak aintzat hartu gabe, 2015. urtean Legegintzako Herri-Ekimen baten bidez, Kontratu Publikoetako Legea aldatzean suertatu zen antzera, oraingoan, Nafarroako Gobernuaren Kontseiluak onartu duen lege berri hau berriro eznahikoa suertatuko delako langile nafarren eskubideak bermatzeko. Honela, erremediatu ezean, aukera galdu berri baten aitzinean egonen gara.

3.- Beraz, aurreko guztia kontuan hartuz, Kontratuen Lege berriak eusten dielako eta betetzen dituelako patronalak ezarri marra gorriak eta haren irizpide ekonomikoak. Honen harira, onartezina deritzagu Nafarroako Gobernuak sindikatuen iradokizunak kontuan hartu ez izanari eta hortaz langileenak, eta aitzitik, patronalaren ezarpenak bere egin izanari.

LAB sindikatuak egin proposamenean, nafar langileen eskubideak egiaz babes daitezen, ondorengo edukia izanen duten klausula sozialak barne hartzen dira: balizko eta kontratu mota guztien SUBROGAZIOA, enpleguari egonkortasuna emanez; HITZARMENA BETETZEKO BETEBEHARRA; LAN ZAMARI EGOKITUTAKO LANGILE KOPURUA BERMATUKO DA, azpikontratek ez dezaten areagotu haien irabazi-marjina langileak muturreraino ustiatuz eta esplotatuz. ORDEZKAPENAK BERMATU BEHAR DIRA, gainerakoei lan-zama handiagoa egokitu ez dakien. KONTRATATZEAN EZ DA INOR BAZTERTU BEHAR, sexu, arraza eta ideologia arrazoiengatik edota sindikatu batean zein bestean afiliatuak egoteagatik. BERMATU BEHAR DA KONTRATUAK EZ DIRELA LOTZEN KOSTU-PREZIOAREN AZPITIK, bertzela, azkenean, zerbitzu berak eta langileek ordaintzen dutelako prezio-jaitsiera. ADMINISTRAZIOAK BERE GAIN HARTU BEHAR DU DAGOKION ARDURA ARRISKUEN PREBENTZIOAN ETA BERDINTASUN POLITIKETAN EZ BETETZEAK SUERTATZEN BADIRA. Nafarroako bi hizkuntza ofizialen PRESENTZIA ETA ERABILERA BERMATU BEHAR DA. Sindikatuen eta langileen ordezkaritzaren PARTAIDETZA BERMATUKO DA lizitazio eta esleipen prozeduretan, baita Kontratazio Publikoetako Batzordean eta Nafarroako Kontratuen Administrazio Auzitegian ere.

Espero dugu laster hasiera emanen zaion parlamentu-tramitean, Nafarroako Parlamentuan ordezkatuak dauden alderdi politikoek Nafarroako gizartea eskatzen ari den aldaketa sozialaren egiazko zentzua aintzakotzat hartuko dutela, langileoi eragiten dizkiguten eztabaidagaiak aldatuz. Bertzela, LAB sindikatuak sustatuko eta parte hartuko du, aipatu xedea erdietsiko duen mobilizazio sindikalaren dinamikan.