Ikerlanean Nafarroako Administrazio Publikoetako langileon artean 2010 eta 2014 urteen artean lansarietan pilaturiko galera erakusten du. Ikerlan mardul honetan ikusten da, lanpostuz lanpostu, zenbat utzi diogu kobratzeari, 2010ean %5 batazbesteko jaitsierarengatik zein gaur arteko lansarien izozteagatik. Nafarroako administrazioko webgunean (infoadm.org) dago kontsultagai.

Ikerlanaren Metodologia

– Lanaren oinarria, lanpostuz lanpostu 2009 urtean jaso izan genituen lansariak eta osagarriak izan dira, langile guztiona. Bai Nafarroako Gobernuan zein Iruñeko Udalean (gainerako beste udalen eredu hartuta), departamentu bakoitzeko lanpostuen zerrenda osoa hartuz.

– Urte guzti hauetan, urteroko KPIren hainako igoera aplikatuz, kobratu behar izan genuenaren estimazioa egin dugu. (2014ko KPI ez dakigunez aurtengori zero KPI ezarri diogu kalkuluak egiteko)

– Azkenekoz alderatu dugu kobratu duguna kobratu behar genukeenarekin. (Kalkulu bien arteko kendura da galeraren emaitza, ondoren dauden tauletan islatuta)

– INFO honetan biltzen dira, departamentu bakoitzean, lanpostua, maila eta galerarik txikiena lau urte hauetan.

Infoadm.org webgunean kontsultagarri daude era zehaztuagoan. LOTURA

– Osagarri aldakorren galera (txandakatzea, familia laguntza, jai egunetakoa, gauekoa, zaintzak, aparteko orduak, dietak,…) hala nola graduarena zein antzinatasunarena ez da azaltzen tauletan langile bakoitzeko ezberdinak baitira.
Gauza bera gertatzen da zenbait departamentutan dituzten osagarri espezifikoekin (karrera profesionala, sakabanatze geografikoa, kapitazioa…).

– Ez dugu bildu ikerlan honetan ezta ere, Nafarroako Gobernuak eta toki erakundeek euren langileekin 2012ko “aparteko lansaria” dela eta daukaten zorra.