2010ean Eusko Jaurlaritzak enpresa publikoetan ezarri zuen soldaten %5eko murrizketak eragindako galera guztiak berreskuratzea exijitu zuten atzo Eusko Irratiko langileek. Administrazio kontseiluaren bilera zela eta, EITBko langileok elkarretaratzea egin zuten EITBko Bilboko egoitzan Eusko Irratiko langile batzordeak deituta. Bertan idatzi bat banatu zien Administrazio kontseiluko kideei.

Eusko Irratiko Enpresa Batzordeen oharra
"Eusko Irratiko langileek protesta egin dute kendu dieten soldata osoa berreskuratzeko

2010ean Eusko Jaurlaritzak enpresa publikoetan ezarri zuen soldaten %5eko murrizketak eragindako galera guztiak berreskuratzea exijitu dute Eusko Irratiko langileek. Dagoeneko epaitegiek legez kontrakotzat jo dute eta murrizketa eten behar izan du EITBko zuzendaritzak. Hala ere, epaitegien erabakiaren atzera-eragina urtebetekoa izanik bakarrik, 2010etik epaia eman zen 2015eko otsailera arteko soldatak bahituta ditu oraindik Eusko Jaurlaritzak.

Administrazio kontseiluaren bilera dela eta, EITBko langileok elkarretaratzea egin dugu EITBko Bilboko egoitzan Eusko Irratiko langile batzordeak deituta. Hona hemen harreran banatu diegun testua.

EITBko Administrazio Kontseiluko presidente Andrea:

Idatzi honen bidez, Eusko Irratiko Zentro Arteko Batzordeak EITBko Administrazio Kontseilura jo nahi du, 2010garren urtean ezarri zitzaigun ehuneko 5aren auzian erakunde horrek onartu zuen ebazpena betearazteko neurriak har ditzan eskatzeko.

Joan den maiatzeko bileran, ondoko ebazpena onartu zuen Administrazio Kontseiluak:

«Administrazio Kontseiluak EITB Taldeko Zuzendaritza Orokorrari eskatzen dio onartu eta bete ditzala epaileen sententziak, 3/2010 Legea ezartzearen ondoriozko lansarien deskontuei buruzkoak, eta zaindu dezala lansarien oreka, EITB Taldeko langile guztien lansarien politiketako arrazoizkotasun printzipioak jarraituz.»

Eusko Irratiko eta EITBko beste sozietateetako enpresa batzordeek epaitegietara jo dugu. Auzitegi Konstituzionalak nulu eta baliogabekotzat jo zuen 2010eko murrizketa eta, ondorioz, zor zaizkigun atzerapenak eskatu ditugu. Eusko Irratiko kasuan iazko abuztura bitarteko ordaina agindu zitzaigun Euskadiko Auzitegi Nagusiaren aldetik, eta enpresak irailean ordaindu zuen.

Gauzak horrela, ikusten dugu bai aurreko urteetako atzerapenei dagokienez, eta baita beste sozietateetako egoerari dagokienez ere, indarrean segitzen duela EITBko langileen arteko diskriminazioak. ETBkoek bost urteko atzerapena jaso dute, EITBnetekoek urtebetekoa eta EITB-Erakundekoek (Entekoek) bat ere ez.

Alde horretatik, zera eskatzen diogu Administrazio Kontseiluari: maiatzeko ebazpenari jarraiki, agin diezaiola EITBko zuzendaritzari diskriminazio egoera hori konponduko duten kalte ordainak pagatzeko, 2010rako atzerako eraginez.

EUSKO IRRATIKO ENPRESA BATZORDEAK"

Bilbon, 2016ko urriaren 25ean