LABetik Eusko Jaurlaritzaren jarrera salatzearekin batera mendekotasun egoeran daudenen arreta soziosanitarioaz arduratzen direnen lanbide-egiaztapenaren erregistroaren epearen luzapena eskatzen dugu. 2008ko Autonomiaren eta Menpekotasunerako Arretaren Sistemaren Lurralde Kontseiluaren osoko bilkuran autonomiarako eta menpekotasunari arretarako sistemaren zentro eta zerbitzuen kalitatea bermatzearren Egiaztatzeko Irizpide Komunen Akordioa onartu zen. Akordio horretan zaintzaile, gerokultore eta etxez etxeko laguntzako laguntzaileen kategoria profesionalek gaitasun profesionala egiaztatu eta eskakizunak behar dituztela jasotzen da, profesional horiek gaitasun profesionalaren egiaztagiria eskuratzeko epea 2015eko abenduaren 31n amaitzen delarik. 

2015eko azaroaren 16an BOEn argitaratu zen Zerbitzu Sozialetako eta Berdintasunaren Estatu-idazkaritzaren ebazpena, non Zerbitzu Sozialetako eta Berdintasun Batzordearen Akordioa jasotzen den. Haren bidez, Zerbitzu Sozialetako eta Autonomia eta Mendekotasunaren Arretako Sistemaren Lurralde Kontseiluaren Akordioa argitaratu zen, zeinak, neurri batean, aldatzen duen 2008ko azaroaren 27ko Akordioa, Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren zentroak eta zerbitzuak egiaztatzeaz.

Akordio honetan hainbat neurri jasotzen dira, aldez aurretik iragarri zirenak. Neurriok behin-behinekoak dira, prozesua luzatu besterik egiten ez dutenak; prozesua antolatu eta behar beste aurrekontuaz hornitu izan balitz, aspaldi amaituko zela. 
Honako neurriez ari gara:

• 55 urte baino gehiago bete dutenei “ezohiko gaikuntza
• Epearen luzapena: Egonkortasuna berma dadin sektorean” ziurtagiria eska liteke 2017ko abenduaren 31z geroztik
• Sarrera berriko kontratazioak lanbide prestakuntza izan behar dute

Neurri hauek aplikatzeko akreditazio prozesuan parte hartu ez duten langileak Lanbiden erregistratu beharko Abenduaren 31 baino lehen. Erregistratzen ez badira, urtarrilaren 1ean kaleratuak izateko arriskua dute. 

Eusko Jaurlaritzak eta Nafar Gobernuak prozedura hau oso era kaskarrean egin dute, langilen artean zalantzak eta beldurrak zabaldu dituztelarik. Gaur da eguna, ia zazpi urte eta gero, eta bi gobernuen gaitasun ezagatik egoera oso antzekoan aurkitzen gara. Plaza nahikorik egon ez denez langile asko prozesutik kanpo gelditu dira (4.000 EAEko kasuan) eta prozesuan sartzea lortu dutenek ezin izan dute amaitu Lanbidek eta Nafar Gobernuko Hezkuntza Sailak konpetentziak gainditzeko kurtsorik antolatu ez dutelako. Gainera, lanpostua galtzeko beldurrez, langile ugarik erakunde pribatuetara jo behar izan dute euren poltsikoetatik milaka euro gastatuz. 

Egoera honen aurrean LABek eskatzen du:

• Informazioa eta gardentasuna prozedura osoan zehar.
• Esparru honetako langileen lanaren efizientzia eta kalitatea kontuan izanik, ebaluatzeko orduan haiek metatutako esperientzairen balioa aitor dezatela.
• Lan kualifikazioa era planifikatuan egin dezatela, hurbileko zentruen eta pertsonalgo publikoaren bidez, eta berma dezatela enpresek formakuntza ikastaroetan parte hartzea ahalbidetuko dutela, langileentzat gaineko kosturik eragin gabe. 
• Eusko Jaurlaritzak eta Nafar Gobernuak, martxan jarritako prozedura birbideratzeko behar diren neurriak har ditzatela eta Eusko Jaurlaritzaren kasuen erregistroaren epearen luzapena egiteko.