Osasunbideak urte bukaera arte luzatuko ditu Covid dela eta egindako errefortzu kontratua. Langileen ordezkaritza sindikalarekin adostu gabe hartutako enegarren neurria da. Eta horrek nahi ez diren egoera ugari dakartza berekin: batzuetan, batere argi ez dauden egoerak sortzen direlako, eta beste batzuetan, berdintasun eza eragiten delako, baita bidegabekeriak ere.

Aste honetan, Profesionalen Zuzendaritzak jakinarazi digu gaur egun indarrean dauden “Covid kontratazio” guztiak abenduaren 31ra arte luzatu behar dituztela. Horrek esan nahi du irailetik abendura bitarteko erreten-taldea (Covid errefortzurako sortu zena) ez dela erdira murriztuko, eta ez dela jenderik kontratatuko kontratazio-zerrendei jarraituz.

Beste behin ere, neurri bat hartu dute Osasunbideko langileen sindikatu-ordezkariekin negoziatu gabe, neurriak plantillari zuzenean eragiten badio ere. Hori dela eta, LABek Osasuneko Mahai Sektoriala berehala deitzea eskatzen du, neurri hori edo hartu nahi duten eta plantillaren lan-baldintzei eragiten dien beste edozein neurri formalki jakinaraz diezaguten.
Adierazi beharra dago adostu gabeko erabaki horiek batere garbi ez dauden egoera eta zalantza asko sortzen dituztela, besteak beste:

• Kontratazio-zerrenden segimendua; kontratazio-zerrendetan posizio hobean dauden eta orain eskainitako kontratuetarako aukerarik izanen ez duten langileen egoera bidegabea.
• Kontratu luzapenak abenduaren 31tik aurrera eraman ahal izatea.
• Kontratatutako langileak antolatzea premia handiena dagoen tokietara esleitzeko, eta, hala, zenbait zerbitzutan dauden lan-gainkargak zuzentzea.
• Errefortzu gisa kontratatutako profesionalen lan-eskubideak errespetatzen direla bermatzeko neurri eraginkorrak.
• Errefortzuko langileen lanaldiak eta egutegiak ezartzea eta horiek ongi betetzea.
• Norbera babesteko ekipamenduak erabiltzeko premiazko prestakuntza errefortzuko langileentzat (horri dagokionez, LABek gai horretan esku hartzeko eskatu dio Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuari).
• Kontaktuen jarraipena egiteko taldearen profil profesionala doitzea.

Ikusirik aurrean dugun egoera zaila (udan bertan hainbat berragertze izan ditugu), gure ustez, nahiz eta kontratazioen bolumenari dagokionez jarrera ona erakutsi duten, hainbat disfuntzio gertatu dira errefortzuko langileak antolatzeko eta eraginkortasunez esleitzeko orduan. Beraz, egindako akatsetatik ikastea eta erantzukizunez jokatzea beste aukerarik ez dago.