Enplegu publikoko zerbitzuek emandako maiatzeko datuek langabeziaren jeitsiera bi arrazoietan sustengatzen dela azaleratzen dute: Enplegu kaskarren zabaltzea eta luzapen handiko langabezi estrukturalaren igoera.

Enplegu publikoko zerbitzuek emandako maiatzeko datuek langabeziaren jeitsiera bi arrazoietan sustengatzen dela azaleratzen dute: Enplegu kaskarren zabaltzea eta luzapen handiko langabezi estrukturalaren igoera.

• Enplegu kaskarraren zabaltzea eman da: lana gero eta prekarioagoa da, aldi baterakoa, lanaldi partzialean sustengatua eta soldata oso baxukoa.
• Luzapen handiko langabezi estrukturalaren igoera, zeinak milaka pertsona enplegu bat lortzeko esperantza gabe alboratzen dituen. Uzkurdura efektu honek, langabezi prestazioak amaituak dituztenean, langabezi bulegoetan haien eskaera ez berritzea dakar.

Zentzu honetan, gero eta kezkagarriagoak dira langabeziaren kontrako mekanismoen hutsuneak.

Lanbide eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuak emandako datuen arabera, pasa den apirilean langabezian dauden %34,2ak bakarrik jaso zuen edonolako langabezi prestazioren bat (prestazioen estadistika emandako langabezia datuak baino hilabete beranduago argitaratzen da). Honek esan nahi du jadanik 140.745 direla inolako langabezi prestaziorik jaso dutenen pertsona kopurua.

Gainera, emakume langabetuei eskaintzen zaien estaldura gizonei ematen zaiena baino baxuagoa da: lehenari %31,2 a eta bigarrenari %37,5a.

Egia da ere langabeziagatik prestazioak jasotzen dituzten beste kolektibo batzuk badirela, baina eman den langabezi datuetatik kanpo geratzen dira. Hemen sartzen dira, adibidez, lanaldi partzialak eta langabezia bateratzen dituzten pentsonak edota suspentsio edota lanaldi murrizketako EEE baten eranginpean dauden langileak.

 

Hego Euskal Herrian langabezi prestazioak jasotzen dituztenen datuak

2015eko apirila
Gizonezkoak
Emakumeak
Guztira
Jasotzaile totalak (SEPE)
88.245
Langabezia jasotzen dutenak
37.647
35.419
73.066
Eman den langabezi tasa
100.326
113.485
213.811
Estaldura Tasa doitua
%37,5
%31,2
%34,2

Iturria: LABek osatua Landide, Nafarroako Enplegu Zerbitzua eta SEPEtik jasotako datuetan oinarritua

Gauzak honela, langabeziaren aurrean babesean eman den ahultze progresiboa faktore ezberdinen emaitza direla salatu behar dugu, eta hauek dira: prekarietarearen eta tenporalidadearen gorakada, luzapen handiko langabezia eta PPren gobernuak emandako murrizketak prestazioetan.