Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzarrak berretsi ondoren, LABek, negoziazio-mahaian %51,85eko ordezkaritza duela, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko eskola-garraioko eta jolastokiko zaintzaileentzako hitzarmena sinatu du, eta, besteak beste, soldatak lan-kontratudun langileekin parekatzea lortu du, kudeaketa zuzeneko eskola-jangeletan lortu genuen bezala. 2021eko irailean, soldata Hezkuntza Saileko lan-kontratuko langileen %99ren parekoa izango da (%9ko soldata-igoera), 2022ko urtarrilean %99,5ekoa eta 2023koan %100ekoa.

Era berean, 2021eko irailetik aurrera, langileek “hitzarmen-osagarria” kobratuko dute (2016tik aurrerako atzerapenak). Eguneko 2 orduko lanaldia duen langile baten kasuan, 1.000€ eta 1100€ artekoa izango da, enpresako antzinatasunaren arabera (hirurtekoak), eta hilero hainbanatuko da bi ikasturtetan (2021eko irailetik 2023ko ekainaren arte).

Gainera, hitzarmen honekin hobekuntzak gehiago lortu ditugu, besteak beste, lizentzietan (2 egun libre, gehienez 10 eguneko eszedentzia bi alditan, seme-alaba adingabeekin egindako kontsulta medikoak, espezialistekin egindako kontsultak…), hutsik dauden lanpostuetarako zentroaren antzinatasuna, behin-behineko langileentzako eskualdekako lan-poltsa, birkokatzeak edo kalte-ordainak (langileek aukeratzeko), langileak euskalduntzeko formakuntza, egutegiak irailaren 15a baino lehen entregatzea, aseguruen %5 gehiago, …

Hori guztia posible izan da langileek hitzarmen hau negoziatzeko eman diguten konfiantzari esker (% 51,85eko ordezkaritza) eta sindikatu honek Hezkuntza Sailarekin izan dituen elkarrizketei esker. Zerbitzu publikoa da, eta dirua ere bai; beraz, Eusko Jaurlaritzak erabateko erantzukizuna du eskola-garraioaren eta jolastokiko zaintzailearen zerbitzuaren funtzionamenduan eta kudeaketan.

Kontratu prekarioak, partzialak eta feminizatuak dituen sektorea izan arren, gure eskubideak hobetzeko borroka egin dugula frogatu dugu, soldatari dagokionez langile lan-kontratudunekin parekatuz, greba-egunik egin beharrik gabe.

Nahiz eta alderdi batzuk ezin izan diren lortu eta 2023ko negoziazio-mahaian jarriko ditugun, LAB sindikatuak hitzarmen honen sinadurarekin egiten duen balorazioa oso positiboa da, gure lan-baldintzak nabarmen hobetzea lortu dugu.