2016az geroztik, LABek Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren, Justizia Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Lan Ikuskaritzaren eta komunikabideen aurrean jakinarazi zuen indarkeria-epaitegietan bizi den egoera tamalgarria. Hala ere, Bilboko Indarkeriaren arloko 2. zenbakiko Epaitegian, egoera konplexuagoa da: sindikatu honen salaketak, epaitegi barruko bizikidetzaren inguruko gure kezka adierazten zuenak, epaitegiko titularraren jokabideaz ohartarazten zuen.

Eusko Jaurlaritzak, epaitegiko titularra beste administrazio batekoa izateagatik eskuduna ez zela oinarritzat hartuta, ez zuen neurri zehatzik hartu Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoko bitarteko langilearentzat, 2016tik 2019ko apirilera arte, azkenean lanpostua aldatu ziotenean, salaketak, laneko bajak eta txosten medikoak egiteko bide luze baten ondoren. Horregatik, Eusko Jaurlaritza eta Zurich Insurance PLC zigortu dituzte, solidarioki, 27.110,82 euro ordaintzera, kalte gisa, lan-arriskuen arloko prebentzio-neurriak ez betetzeagatik.

LAB sindikatuak urteak daramatza horrelako egoeren aurrean langile guztiak babestuko dituen prozedura eraginkor bat aldarrikatzen. Espero dugu, aurrerantzean, administrazioa tematuko dela bere langileak zaintzen, eta ez duela diru publikoa gastatuko eragindako kaltea ordaintzen, paraitutakoa konpentsatzeak ez baitu preziorik.