Donostiako Udaleko LABeko atal sindikalak, uda hasieran, Santa Klara uharteko Hondaleako obrak izapidetzeko prozesuan gutxienez bi jarduketa irregular egon zitezkeela adierazi zuen, eta, horregatik, Fiskaltzari salaketa bat izapidetzea erabaki zuen, zegokion ikerketa egin zezan. Bestalde, Eneko Goiari eskatu zion beharrezko neurriak har zitzala, salaketa argitu arte, eta, horretarako, honako hau egin zezan eskatu zion: besteak beste, proiektuen arduradunaren izendapena behin-behinean etetea.

Orain, hiru hilabete geroago, Fiskaltzak tamalez erabaki du Donostiako Udaleko LABeko atal sindikalak aurkeztutako salaketa artxibatzea, gure salaketaren ikerketa sakonik egin gabe eta aldeei galdetu eta entzun ere egin gabe.

Donostiako Udaleko LABeko atal sindikaletik adierazi nahi dugu, salaketa artxibatu den arren, bere garaian salatutako bi jarduketa irregularrak hor jarraitzen dutela, Fiskaltzak kontuan hartu ez dituen arren.

Alde batetik, Fiskaltzak onartu du “uharteko itsasargiaren eraikina birgaitzeko proiektuaren obraren zuzendaritza” LKS-Fhekor-i lizitaziorik gabe, kontratu txiki bidez, eskuratu izana. Eta, bestetik, Udalak arkitekto bati eman zion uharteko itsasargiaren eraikina birgaitzeko lanak idazteko ardura, baina LKS-Fhecor-ek egin zuen, Udalak haiekin kontraturik egin gabe. Hau da, proiektuko lan nagusietako bat kontraturik gabe egin zen, azalpenik gabe. Gai erabat irregularra eta Udalak fiskaltzari azaldu ez diona

Donostiako Udalak proiektu hau LKS-Fhecor-i zuzenean kontratu txiki baten bidez esleitzea, eskandalua besterik ez da, eta, gainera, legezkotasuna zalantzazkoa du. LKS- Fhecor-ek prezioak bota zituen proiektu hau zuzenean, atzamarrez, esleitu ahal izateko, baina mundu guztiak daki enpresak eskainitako zenbatekoa ez zela nahikoa proiektu hori gauzatzeko. Horrela, ez dira betetzen Sektore Publikoko Kontratuen Legearen manuak, zerbitzu horiek modu irekian lizitatu ez direlako. Zoritxarrez, Fiskaltzak ez du hori ikertu.

Bestalde, salatu nahi dugu LKS-Fhecor-ek obra-zuzendaritzan egindako gastua Alfa Arte enpresak ordaindu duela, baina enpresak aurkeztutako proiektuan ez zegoela partidarik LKS-Fhecor-en zuzendaritza-lana ordaintzeko.

Fiskaltzaren artxibatze-autoak ere ez du horri buruz ezer esaten. Alfa Artek gastu horiek ordaindu baditu, Proiektu eta Obretako arduradunak hala esan zuelako da. Bigarren irregulartasunaren aurrean gaudela uste dugu, Udal Aurrekontuko diru publikoa gaizki erabili baita.

Beraz, artxibatze-dekretua eta Udalak aurkeztutako dokumentazioa egiaztatu ondoren, ondorioztatzen dugu Donostiako Udalak ezin izan duela justifikatu proiektua LKS_Fhecorre-i lizitaziorik gabe zuzenean esleitu izana, ezta horren ondoriozko exekuzio- gastuak ordaintzea ere, irregulartasunik egin gabe. Tamalez, Fiskaltzak ez ditu ikertu bi gai hauek.

Donostiako Udaleko LABeko atal sindikalak ikerketa horretan aurrera egiteko aukera abere aholkulari juridikoekin aztertuko du.