Gure ustez, EAEk hezkuntza lege berria behar du. Horretan ados bagaude ere, lege berria hezkuntza komunitatearen babesarekin egin behar da, eta gaur gaurkoz, gurasoak, ikasleak eta langileak kontra gaude. Beraz, markatu den abiapuntuak oinarri eskasa du. Gainera, egungo markoan planteatua dago, inongo jauzirik egin gabe eta Espainiako legedian txertatzeko pentsatua dago. Aldiz, guk herri gisa ditugun erronka sozial eta nazionalei erantzuteko lege burujabearen aldeko hautua egiten dugu, inolako injerentziarik gabe, guk gurea propioki eraikiz eta hezkuntza eskumen guztiak gureganatuz. Autogobernu lan taldean onartutakoa praktikan jarriz eta hezkuntza eskumen guztiak gureganatuz, lege propioa eraikitzeko.

Beraz, LABek ez du babesten EAEko hezkuntzaren aldeko akordioa. Sei ideia nagusiren bueltan arrazoitzen dugu ezezko hori: erabilitako metodologia (Eusko Jaurlaritzaren neurrira egindako prozesua izan da, presaka eta hausnartzeko ia tarterik gabe gauzatu nahi izan du Eskola Kontseiluak ebazpena), proposatutako 5 oinarriak (Modernizazio, Bizikidetza, Hizkuntzak, Ebaluazioa eta Autonomia) interesgarriak badira ere, modu orokorregian aurkeztuta daude.

Gainera, kontraesankorrak eta autokonplazienteegiak dira. Ez dute bermatzen modernizazioa, bizikidetza, euskararen berreskurapena, ezta ebaluazio hezitzailea eta autonomian urrats kualitatiboak ematea ere. Honetaz gain, oinarri gehiago behar dira gure ustez: euskal curriculuma, hezkidetza, finantziazioa eta publikotasun eredua. Baliabideei dagokienez, errenta baxuko pertsonak, zenbait eskola zehatzetara bideratzen ari dira. Hala, segregazio prozesuak errenta edo jatorriaren araberakoak ugaltzen ari dira. Baita sexua, hizkuntza eta erlijioaren araberakoak ere hedatzen ari dira. Gure ustez, segregazio mota guztiak gainditu behar dira aukera berdinatsuna lehenetsiz.

Aukera berdintasuna eta inklusioa bermatzeko dozenaka proposamen egin ditugu eta guztiak baztertuak izan dira. Proposamen pedagogikoez gain, ekonomikoak ere egin ditugu, dugun hezkuntza sistema eraldatzeko ezinbestekoa delako inbertsioa areagotzea. Autonomia eta parte hartzean sakontzen badugu, Jaurlaritzak ikastetxeen autonomia faltaren inguruan egindako autokritika norabide onean doala uste dugu. Hala ere, ikastetxeei autonomia gehiago ematea begi onez ikusten dugu. Bukatzeko, burujabetzari dagokionez, proposamena Espainiako legedian enkajatzeko pentsatua dago. Gogora dezagun, Hezkuntza eskumen eta konpetentzien %55 baino gehiago Madriletik inposatua datorkigula. Eskola kontseiluak atzera bota du emendakin oso sinple bat: Eusko Jaurlaritzak EAEko Hezkuntza Komunitatearekin batera adostutako Lege Berria,

Espainiak errespetatu egin behar duela. Beraz, Eskola Kontseiluak ez du Espainiar Estatuaren inposaketen aurrean, etorkizuneko Hezkuntza Legea hemen erabakitakoa izan behar dela argi eta garbi adierazi nahi.

LABek ekarpen eta proposamen ugari egin ditu hezkuntza paktuaren ibilbidearen hasieratik. Gaia seriotasun eta konpromezu osoarekin landu dugu eta baliabide pertsonal eta material ugari eskaini dizkiogu prozesuari. Eta bueltan jaso duguna oso kezkagarria iruditzen zaigu: prozesu guztian zehar ekarpenik txikiena ere ez du aintzat hartu Eusko Jaurlaritzak hasieran ezta Euskadiko Eskola kontseiluak ondoren. Gauzak horrela, Euskadiko Eskola Kontseiluaren ebazpenari ezetza ematea beste aukerarik ez dugu izan eta hezkuntza sistema propio eta burujabea iruteko tinko borrokan jarraitzea beste alternatibarik ez dugu.