Hezkuntza Sailak maiatzan argitaratu zuen ebazpen baten bidez, Helduen Hezkuntzan orain arte taldeak osatzeko erabili diren irizpideak aldatu ditu, zentro hauen klaustroen iritzia kontutan izan gabe; irizpide berri hauek lanpostu galera ekarriko dute, eta ez makala.

Hezkuntza Sailak ezarri dituen irizpide berrien artean badago bitxikeria bat: gutxieneko ikasleen ratioa, oinarrizko derrigorrezko hezkuntzan. Orain arte, irizpide hau derrigorrezkoa ez den hezkuntza mailatan bakar-bakarrik aplikatu izan da, eta gure zalantza hauxe da: nola ulertu daitekeen derrigorrezko hezkuntzan gutxieneko ikasle kopurua eskatzea. Honen arabera, gutxieneko taldea osatzera heltzen ez bada, zer egingo du Hezkuntza Sailak, oinarrizko hezkuntza eskubideari uko egin?

Ez dakigu zeintzuk izan diren Sailak erabiltzen dituen parametroak ratio bitxi hau definitzeko, Europako hainbat herrietan erabiltzen den tokiz tokiko biztanleriarekiko proportzioa ez dute kontutan izan, behintzat. Ratio berdintsua ezartzen da, herri txikietan, zein hiriguneetan. Hau herriekiko izugarrizko diskriminazioa da, eta zerbitzu honen desagerpena ekar dezake hainbat herritan. Kontutan izaten badugu zerbitzu publiko hau dela, herri askotan dagoen aukera bakarra, are larriagoa da.

25 urtetik gorakoentzat unibertsitatera sartzeko froga prestatzeko moduloak hezkuntza araututik kanporatu ditu Sailak eta arautu gabeko hezkuntzara pasatu. Zergatik? Ba, irizpide pedagogikoak asmatuko balituzkete ere, lanpostuekiko harremana estua dela susmatzen dugu: lanpostu zerrenda egiteko orduan, hezkuntza arautua soilik izaten dute kontutan, eta lanpostu zerrenda horren arabera arautu gabeko eskaintza prestatzen da.

Murrizketa honek euskara zein gaztelera ikasteko lagun askoren eskubidea bertan behera uzten du, euskaldundu nahi duten guraso, merkatari… edota gaztetan ikasteko aukera edo gogorik izan ez zutenek edota krisiarekin langabezian geratu direnei bere bizitzari beste irtenbide bat emateko aukera ukatuz.

Murrizketa honek beste batzuekin bat egiten du. Hezkuntza Sail honek berak propio egiten dituen murrizketa batzuk baditu: berritzeguneetako ordezkapenak sei hilabete baino laburragoak baldin badira ez ditu betetzen, salbuespen bakarra Hezkuntza premia berezien arloa izanda. Eta lehengo sailarenak aplikatzen jarraitzen du. LABetik gai honen jarraipena egiteko asmoa dugu, Hezkuntza sailari eskatu diogu bilera bat, eta bertan, beste gai batzuen artean, ebazpen hau bertan behera uzteko premia plazaratuko diogu.