Gizarte Segurantzak, 2020ko azaroan, osasun-sektoreetan eta sektore soziosanitarioetan paziente kutsatuei arreta ematen dieten osasun-langileei Covid-19agatik gaixotzea lan-istriputzat hartzea  erabaki zuen, garbitzaileak, administrariak, mantentze-lanetako langileak eta abar alde batera utzita. LAB sindikatutik erabaki hori salatu genuen.

Jarraian, kanpaina bat abiarazi genuen, beren lanbidea zentro sanitario eta soziosanitarioetan garatzen duten COVID-19k kutsatutako langile guztien kutsatzea lan-istriputzat aitortzeko, ondorio guztietarako, aurreko Errege-Dekretuan jasota zegoen bezala (indargabetuak gero), bai eta langileen osasuna bermatzeko behar diren neurri guztiak hartzea eskatuz ere.

Hori dela eta, hilabete hauetan zehar INSSari, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari, Covid-19arekin kutsatutakoen kontingentziei buruzko zehaztapenetan aldaketak egiteko eskatu diogu; gaixotasun arruntatzat hartu beharrean lan-istriputzat hartzea, hain justu. Azkenean, arrazoia eman digu Gurutzetako mantentze-lanetako langile baten kasuan, LAB sindikatuak aurkeztutako errekurtsoari esker: lan-istriputzat jo du mantentze-lanetako lankide horrek izan zuen Covid-agatiko kutsatzea. Mutuak ez du errekurtsorik aurkeztu, eta INSSaren ebazpena onartu du. 

Ebazpen honek erakusten du enpresetan oro har, eta Osakidetzan, bereziki, gertatzen diren kutsatzeak saihestu egin daitezkeela eta saihestu egin behar direla prebentzio eta babes neurrien bidez, eta hori gertatzen ez bada, enpresak erantzukizuna duela beharrezkoak diren neurriak ez hartzeagatik, eta, beraz, COVID-19 bidezko kutsatzea lan-istriputzat hartu behar dela. Gainera, Osakidetzaren kasuan, gaindituko litzateke lan kategoria desberdinen artean sortutako desberdinkeria, aitortuz osasun eta soziosanitario arloetan lan egiten duen langilegoaren zati honek ere egiten duen lan garrantzitsua.