“Limpiezas Villar” Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza sailaren menpe dauden eskolak garbitzeaz arduratzen zen enpresa esleipenduna zen 2016ko martxoaren bata arte; aipatu egunaz geroztik, zerbitzua “Garbialdi” enpresak kudeatzen du, hark irabazi zuelako lehiaketa. Behin lehiaketa irabazi zuela, Garbialdik erabaki zuen ez zituela subrogatuko derrigorrean subrogatu behar zituen langile guztiak. .

Zehaztearren, Limpiezas Villarrentzat lan egiten zuten 8 langile kanpoan geratu dira. Aipatu langileek auzi-eskea jarri dute, haien ustez, Garbialdi derrigortua dagoelako haiek subrogatzera. Auzi-eske hauetako batzuei epaia eman zaie. Epai guztiak langileen aldekoak izan dira, hala ere, enpresak ez ditu berronartu. Dagokien ordaina eman ostean, kale gorrira bidaltzen ditu.

LABek jarrera hau salatu nahi du, enpresarena nahiz esleipenaren ardura duen administrazio publikoarena. Erabilera publiko eta orokorra ematen zaien eraikinen garbiketa eta higienea oinarrizko zerbitzuak izanik, hauen azpikontratazioa, horren hedatua eta horrenbesteko prekarietatea sortzen duena, ez daiteke gauzatu enplegua ezegonkortuz. Honen bidez langile hauek berehala berronartuak izan daitezela eskatzen dugu.