KONTRATAZIOA:
• Zure kontratuaren kopia edukitzeko eskubidea duzu.
• Lanean aste bat eman ondoren komeni da Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusira joatea, ea enpresak benetan erregistratu gaituen ikusteko. Lan bizitza- ren agiria eska ezazu.
• Froga sasoian egonik ere Gizarte Segurantzan kotizatu behar da.
• Askotan kontratu bi edo gehiago kateatzen dira denboran eta lan harreman mugagabea bihurtzen da formalki. Jo ezazu sindikatura edozein zalantza argitzeko.

KALERATZEAK ETA KONTRATU BUKAERAK:
• Kaleratzea idatziz adierazi behar dizute. Ahoz eginez gero, lekuko bat izan, langileak ez duela lanpostua bere kabuz utzi egiaztatzeko. Kaleratze gutunean ageri den data gutuna ematen zaigun egunekoa izan behar da, eta kaleratzearen edo kontratu bukaeraren arrazoia jaso behar du.
• Finikitoa. Dokumentu hau sinatzean langileak uko egiten dio enpresari erreklamatzeko aukerari eta lansarien edo bestelako gaien gaineko edozer ordaindutzat joko da. Sinatu aurretik egin kontsulta sindikatuan, edo sinatzekotan, EZ NAGO ADOS esapidea gehitu.
• Langabezi-prestazioa tramitatzeko enpresak “Enpresaren Egiaztagiria” eman behar dizu.

ERREKLAMAZIOAK EGITEKO EPEAK:
• Kaleratzeak,kontrato bukaera, zigorrak, lanbaldintzen aldaketa, oporren egutegia, lekualdatzeak, uztartze-eskubideak: jakinarazpenetik 20 egun baliodun (jaiegunak kontatu gabe).
• Langabezia tramitatzea: 15 egun
• Soldatak: urtebete

AHOLKUAK:
• Gorde nomina guztiak; batez ere azken urtekoak, izan ere, azken 12 hilabeteetako kantitateak bakarrik erreklama daitezke.
• Lanaldi murrizketa edo zaintzarako eszendetzia kasuetarako diru-laguntzak daude. Informa zaitez!
• Zure hitzarmena ezagutu. Bertan urtean lan egin beharreko orduak jasotzen dira, opor egunak, jai egunak, soldata, lan osasunaren inguruko eskubideak…