LAB sindikatua, 2018ko apirilean, Kontratu Publikoetako Foru Legea landu eta onetsi izanaren egilea izan zen; lege hark, gizarte alorrean, sekulako aldaketa ekarri zuen, azpikontrata publikoetan lan egin ohi duten milaka langileen laneko baldintzak duinduz.

LAB sindikatuak jakinarazi du Iruñeko Lan arloko epaitegietan, Escuadrón de Negocios, S.L. y Esquisavel Servicios Navarra enpresei, kopurua eskatuz, 8 auzi eske paratu dituela, ezarri beharreko Hitzarmen Kolektiboa bete ez duelako.

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren aurka jo dugu ere, irizten baitiogu Nafarroako Gobernuak ez dituela zaintzen garbikuntza sektorean diharduten langileen eskubideak, halaxe eskatzen baitu Kontratu Publikoen Foru Legeak, Escuadrón de Negocios, S.L. enpresari itzuli baitzion dantza ekonomikoa, langileei soldaten ordainketa bermatzen ez zitzaien ere.

LAB sindikatua, 2018ko apirilean, Kontratu Publikoetako Foru Legea landu eta onetsi izanaren egilea izan zen; lege hark, gizarte alorrean, sekulako aldaketa ekarri zuen, azpikontrata publikoetan lan egin ohi duten milaka langileen laneko baldintzak duinduz.

Honen harira, aipatu aldaketa errealitatea egin dadin, administrazio publiko guztiak deitu genituen, lizitazio guztietan eta esleipenen garapean, langileen eskubideen alde, Kontratu Publikoetako Legea zorrozki bete zezaten.

Dena dela, gaurko egunez salatzen dugu Nafarroako Gobernuak ez diola erantzun aipatu deiari, eta oraingoan ez duela ezarri aipatu Kontratu Publikoetako Foru Legearen 152,2 artikulua, zeinak agintzen duen: “[…] la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos […]”.

Honela, behin Nafarroako Gobernuari jakinarazi zitzaiola Escuadrón de Negocios, S.L. enpresa ez zela hitzarmen kolektiboa ezartzen ari, bermea itzuli zion enpresari, legea bete ez arren; hori eginez, legearen aurka eginez, ez zitzaien bermatu soldaten ordainketa langileei. Eta are larriagoa dena, langileen eskubideen aurka egin zen.