LAB sindikatuak Eusko Jaurlaritzaren kontrol eza salatzen du Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Larrialdietako Garraio Sanitarioaren sarearen eta larrialdi eta asistentzia garraio zerbitzuetan diharduten enpresek, aipatu zerbitzua datorren hiru urteetarako (2016, 2017 eta 2018 urteetarako) esleitu dadin egingo den lehiaketaren lizitazioan aurkeztu duten agiriaren harira.

Zerbitzua EAE guztia hartzen duen lau ataletan banatzen da. Lehen atala Arabakoa, bigarren atala Bizkaikoa, eta 3. eta 4. atala Gipuzkoakoa; kontratu osoaren zenbatekoa 36,4 milioi eurotik gorakoa da.

Aipatu lizitazioari dagokionez, zerbitzua eskaintzen ari diren enpresek ez dute betetzen egun zerbitzua ematen duten langileen kontratu baldintzak ekartzeko derrigorrezkotasuna, ez eta zein langile subrogatu behar diren, haien hitzarmenek horrela agindu arren. Pertsonal-gastu gisa ekartzen diren kopuruak ez dira errealak.

Hou dela eta, LAB sindikatuak erreklamazioa aurkeztu du, aipatu puntuak zuzendu daitezen eskatuz, subrogatu behar diren langileen harira. Gehitzen den informazioa —langileen lan baldintzei eta hauen gastuei dagokiena— zuzendu dadila ere eskatu du.

Egoera hau Osasun Sailak dauzkan lehentasunen adibidea besterik ez da. Alderdi tekniko eta humanoa baino, ekonomikoa lehenesten du. Lehiaketak duen puntuazioaren %60a alderdi ekonomikoari esleitzen zaio, eta %40a teknikoari. LAB sindikatuaren iritziz, hau oso larria da, alderdi ekonomikoa lehenesten bada eta behar baino txikiagoa den aurrekontu batez lizitatzen uzten bada, enpresek bideratuko dituzten eskaintzak gero eta txikiagoak izango dira, lehiaketak eskuratzeko helburuarekin. Horrek, zalantzarik gabe, langileen lan baldintzei eta zerbitzu berari ere, eragingo die.

Aipatu egoera zuzendu dadin, administrazio berak, bere langileekin bete beharko luke gizartearentzat horren garrantzitsua den zerbitzua. Baina egoera hau gertatuko ez den bitartean, administrazioak gehiego kontrolatu behar ditu enpresek ze baldintzetan ematen duten zerbitzu hau. Lan baldintzak eta sektoreko langileen hitzarmenak betetzen diren zaindu behar da; lehiaketetan ez zaio horrenbesteko lehentasuna eman behar alderdi ekonomikoari. Honez gain, Osasun Sailari eskatzen diogu, Eusko Legebiltzarrak 2014ko apirilaren 7an onartu zuen ez legezko proposamenaren harira, eta sektoreko langile gehienen eta bertan ordezkaritza duten sindikatuen iritzia jasoz, Autonomia Erkideko Anbulatzien lehen hitzarmenaren alde egin dezala. Hitzarmen horrek, sektoreko langileen lan baldintzak hobetu eta duintzeko aukera emango luke, eta horrela funtsezko zerbitzu hau arautu ahal izango da. Horrek hiritar orori eskaintzen zaizkion baldintzetan izango du isla.