Urte honetan zehar, lan zamak eta kontratazio falta dela eta, LAB sindikatuak Lan Ikuskaritzan jarritako hainbat salaketak gure aldeko bi ebazpen oso argi jaso dituzte. Lan zama handiak eta etengabeko “errekargoak” ematen direla onartzen du, eta enpresari hiru hilabete ematen dizkio Gasteizko banaketa unitate guztien Lan Arriskuen Ebaluazioak berraztertzeko, lan erritmo berriek eragindako gorabeherek langileentzako arriskurik suposa ez dezaten.

Gainontzeko unitateetan bezala Arrisku Psikosozialen Ebaluaziorik ez dagoela baieztatzen du, eta Banaketa Unitate honetan Ebaluazioa egiteko sei hilabete ematen dizkio enpresari. Bi ebazpenok beteko ez balitu, isun ekonomiko handiak ordaindu beharko ditu enpresak.

Hau baino lehen Arabako Osasun eta Segurtasun Batzordean Lan Arriskuen Prebentzioaren Legea betete dadin eskatu dugu behin baino gehiagotan gure eskakizunak eta proposamenak luzatuz. Enpresak banaketa ezberdinetan gertatutakoa aztertzeko erakutsi duen interes ezak salaketak jartzera eraman gintuen.

Legea oso argia da, eta “enpresariak prebentzio lan etengabea egin beharko duela” dio, langileen osasuna eta segurtasuna bilatzeko. Datuek frogatzen dute banaketa unitate batzuetan, 2014ean lan istripuak %40a igo zirela 2013arekin alderatuta. Bestelako baja “ez laboralak” estresa, antsietatea, lan zamak eta abarrek eragindakoak baja arrunt moduan hartzen dira eta lanaren antolaketa txarrarekin daude zuzenean erlazionaturik.

Laneko osasuna eta segurtasuna, bai fisikoa zein psikikoa, oso garrantzitsua da langileon osasunerako. Laneko antolaketa desegokiak, talde eta ekoizpen metodo okerrek, komunikazio bide hierarkiko okerrek eta abarrek, eta batez ere hauen prebentzio edota azterketa ezak lehen aipatutako egoerara eraman gaituzte. Zentzu honetan LABek lanean jarraituko langileen osasuna eta segurtasuna prioritate izan dadin.