Salatu dugu Eneko Goiaren Udal Gobernuak izendatu nahi dituen bi zuzendari berriei ez dizkiela baldintza hauek betebehar gisa ezarri nahi, egin duen proposamena karrerako funtzionarioen eta euskaldunen aurkako ostiko berria iruditzen baitzaigu.

Joan den uztailaren 26ko data daraman Udal Batzari zuzendutako eskarian, hainbat Lege aipamenetan oinarrituz, zera aipatzen da:

“Salbuespen gisa, Udaleko osoko bilkurak, alkatetzak proposatuta, erabaki arrazoitu baten bidez eta garatu behar diren funtzioak kontuan hartuta, zehaztu ahal izango du zein jardun-arlo edo eremutan izenda daitezkeen enplegatu publiko ez diren pertsonak”.

“Udaleko zuzendaritza-organoetako lanpostuen egungo zerrendak Osasun eta Ingurumen zuzendari, eta Pertsonak Kudeatzeko zuzendari lanpostuak hartzen ditu, Donostiako Udaleko karrerako funtzionarioentzat gordeta”.

Baina… “Ekonomia, Tokiko Enplegu eta Ekologiarako zinegotzi ordezkariak, eta Pertsonen, Kudeaketa Ekonomikoaren eta Aurrekontuen zinegotzi ordezkariak, justifikazio txostenak egin dituzte, osasun eta ingurumeneko, eta pertsonen kudeaketako zuzendaritza organoetan funtzionario izateko betebeharretatik kanpo uzteko beharrari buruz, hurrenez hurren, aipatutako lanpostuetan bete beharreko eginkizun espezifikoen arabera”.

Nahikoa ez balitz, Udal Gobernuak ez du bermatzen “behatzez” izendatuko dituen zuzendari ez funtzionari hauen euskararen ezagutza ere, Donostiako Udal Lanpostuen Zerrendan Donostiako Udaleko Zuzendari Lanpostu guztiek gutxienez hirugarren hizkuntza eskakizuna gainditua izan behar dutela dioen arren. Izan ere gaur arteko Pertsonen Kudeaketarako zuzendariak baldintza hori betetzen zuen, ez aldiz, Osasun eta Ingurumen zuzendariak.

LABen iritziz karrerako funtzionarioen eta euskaldunen aurkako Eneko Goiaren ostiko berria da Udal Gobernuak eginiko proposamena. Batetik, Udal funtzionarien artean horrelako kargua eskuratzeko aukera murrizten delako, karrerarako aukera ukatuz. Eta, bestetik, azken hiru hamarkadetan Udal langileen euskalduntzearen esparruan eginiko ahaleginak zapuzten dituelako zuzendari ez euskaldun batek euskaldundu diren langile guztiak espainolez lan egitera derrigortzen baititu. Eta hori guztia, beren sokako jendea ardura postuetan sartzeko.