LAB sindikatuak elkarretaratzea egin du Donostian, Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzaren aurrean, dibertsitate funtzionala duten pertsonen nazioarteko eguna dela eta. Hain zuzen ere, dibertsitate funtzionala duten pertsonek enplegu arrunta lortzeko dituzten zailtasunak eta Enplegu Zentro Berezietan dagoen lan prekarietatea salatu dugu.

Dibertsitate funtzionala duten pertsonen nazioarteko eguna dela eta, LAB sindikatutik salatu nahi dugu dibertsitate funtzionala duten pertsonek enplegu arrunta lortzeko dituzten zailtasunak eta dagoen lan-prekarietatea, enplegu-zentro berezietan.

Eusko Jaurlaritzaren eta Lanbideren betebeharrak ez betetzeak paper busti bihurtzen ditu Nazio Batuen Konbentzioa eta Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei eta haien Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorra, dibertsitate funtzionala duten pertsonak eskubideen subjektu direla bermatzeko eta eskubideez baliatzea erabatekoa eta eraginkorra izan dadin.

ENPLEGUA LORTZEARI DAGOKIONEZ, BAZTERKETA KEZKAGARRIA DA ORAINDIK ERE.

• Kontratu kopurua% 1,70 da EAEn, egindako kontratu guztiekiko.

• Langabeziak bi aldiz zigortzen ditu dibertsitate funtzionala duten pertsonak, eta are larriagoa da 45 urtetik gorakoen eta emakumeen artean.

• Enpresek ez betetzea langile guztien dibertsitate funtzionala duten langileen% 2 gutxienez.

•% 2ko kuota bermatzeko enplegu-zerbitzu publikoak ez betetzea, bitartekaritzaren bidez eta dibertsitate funtzionala duten pertsonekin banakako ibilbideen bidez, bai eta ordezko neurriak eskatzea ere.

ENPLEGURAKO ESKUBIDEA BALDINTZA BERDINETAN URRATZEA: ENPLEGU BABESTU FINALISTA ETA ENPLEGU-ZENTRO BEREZIETAN ARDAZTUA.

• Enplegua sustatzeko aldi baterako kontratua. Aldi baterako kontratu bakarra, arrazoirik gabe, etenik gabe eta hobaririk gabe.

• Errendimendu txikiko kontratua: soldataren% 25eko murrizketa, lanaldi osoan eta gainerako langileen baldintza berberetan lan eginez.

• LGSari lotutako soldatak, gure autonomia ekonomikoa onartzen ez dutenak.

• Enplegu-zentro bereziek azpikontrata gisa funtzionatzen dute enpresa askorentzat. Errendimendu handia eskulan merkearen kontura, eta lan baldintza eskasak.

• Dibertsitate funtzionala duten langileak beste enpresa batzuetako enplegu-zentro berezien kontura jartzea,% 2ko erreserba-tasa betetzen ez dutelako. Bai aldi baterako lan- enklabeetan, eta horietatik ez da langilerik igarotzen enpresa nagusira, eta eskulan merkea, aldi baterakoa eta oso produktiboa bihurtzen da.

• Implant irudia. Enklabe laborala edo ABLEak edo langileen legez kanpoko lagapena.

Enplegu-politika aktiboak ezin dira mugatu diru-laguntzak ematera eta zuzeneko beste finantzaketa-neurri batzuk hartzera, enplegu-zentro berezietan enplegu babestura bideratutakoak.

Dibertsitate funtzionala duten pertsonek lan-ingurune ireki, inklusibo eta irisgarri batean baldintza berdinetan, diskriminaziorik gabe, enplegu bat izateko duten eskubidea aitortzeak beharrezko neurriak hartzera behartzen ditu administrazioak, horretarako erregulazio baten bidez.

HORREN AURREAN, LAB SINDIKATUAK KONPROMISO HAUEK hartu ditu:

• Aniztasun funtzionala duten pertsonen eskubideen egiturazko ez-betetzeak salatzeko
eragile aktiboa izatea.

• Eskubideen eta lan-baldintzen hobekuntzan aurrera egitea, dibertsitate funtzionala duten langileekin batera.

• Aniztasun funtzionala duten langileen mugimendu bat egituratzea, Eusko Jaurlaritzari eska diezaion dibertsitate funtzionala duten pertsonen eskubideen egikaritza modu erreal eta eraginkorrean arautu dezala, EAErako lege propio bat eginez eta onartuz.