Azaroaren amaierako langabeziaren erregistroak 146.193 pertsona utzi ditu langabezia egoeran Hego Euskal Herrian, eta horrek duela 11 urteko mailara garamatza. Pasa den hileko beherakada arinak emakumeei mesede egin die; dena den, gehiengoa izaten jarraitzen dute (% 57) langabeen artean.

Laneratze arazo larri baten aurrean gaudela azpimarratu beharra daukagu. Lau lurraldeetan 65.000 lagun inguru dauzkagu urtebete baino denbora gehiagoz langabezia egoeran jarraitzen dutenak. Horrek esan nahi du langabeen % 45 epe luzekoak direla, eta egoerak behin-betikotzeko arriskua dauka.

Bestalde, kalitate baxuko enplegua dela eta murriztu egin da hein handi batean langabezia, eta horrek langile klasean bertan desberdintasunak areagotzen ditu.

Kontratazioaren % 92,2 aldi baterakoa da eta lan prekarioa zabaltzen doa, lanaldi partzialean eta soldata oso baxuekin. Izan ere, lan baldintzen prekarietatea gizarte bazterketaren iturburuetako bat bilakatzen ari da.

Ondorio hau azken FOESSA txostenak baieztatzen du; txosten horretatik ondoriozta dezakegu Hego Euskal Herrian 136.000 lagun lanean egon arren, bazterketa egoeran daudela.

Egoera hau nabarmen okertzen da gizarte-politiken atzerapauso eta prestazioen murrizketekin. Izan ere, gehien behar dutenek gero eta zailagoa dute prestazio hauek eskuratzea. Gaur egun, ofizialki langabetu gisa onartu arren inolako langabezia prestaziorik jasotzen ez duten pertsonak 95.500 dira. Beraz, hiru langiletik biri eragiten dio babesgabetasun honek.

Gainera, emakumeen kasuan, langabeziagatiko babes sistemaren estaldura-tasa %32,2 da eta gizonezkoen artean, % 38,9. Datu horrek nabarmen uzten du lan merkatuan ematen den genero arrakala langabeziara ere hedatzen dela.