Gaur LABek, ESKrekin batera, kontzentrazio batera deitu du Osakidetzari berriro esateko ez dugula EPEn izandako filtrazioen aferan sasi konponketarik onartuko, ezta osasun publikoko lanpostuen banaketan ematen diren jarduerak salatu dituztenen kontrako inongo jarrera errepresiborik ere.

Arrasate eskandalu honen erdigunea izateko arrazoi asko daude, ez soilik salaketa egin duten anestesistak hemen lan egiten dutelako.

Gure lankideak Kardiologiako Epaimahaiko buruak gidatzen duen Gerentziaren aldetik presioak jasotzen ari dira. Eskainitako hogeita bi lanpostuekin eta hogeita bi azterketa biribilekin, Kardiologia da, Epaimahai honen buru den Arrasateko Gerenteak prestatu dituen azterketekin, kategoria deigarriena.

Epaimahaiko Buru eta aldi berean Gerentea den pertsona honi, azterketa eguna baino 25 egun lehenago epaimahai kide batek e-mailez azterketa hori filtratu egingo zela jakinarazi zion, eta dimisioa eman duten GGBB Zuzendariak eta Hautaketa eta Horniketa ardunarekin batera ez ikusiarena egitea erabaki zuen. Ez hori bakarrik, azterketaren emaitza deigarriak ezagutu ondoren jarrera berdina mantendu zuten. Egun gutxira LABek azterketa kopuru baten ikerketa estatistiko batzuk argitaratu zituen, Kardiologiakoak barne. Harrigarria iruditzen zaigu horrelako pertsona batek Arrasate bezalako ospitale baten gerentzia mantentzea.

Gerentzi honek EPE honetan aurkeztu diren pertsona guztiekiko izugarrizko errespetu falta erakutsi du, baita euskal gizarte osoarekiko ere. Praktika hauek ohikoak irudituko zaizkio, bere jarrera ikusirik, salaketa egin zutenen gainean mendekua bilatuz, eta horrez gain inguruko gizarte osoari errespetua faltatzen ari zaio ospitale honen behar-beharrezko diren Mikrobiologia eta Patologi Anatomiako zerbitzuak modu ilunean suntsituz. Azken gai honi buruz LAB-ek 2018ko abuztuaz geroztik sarritan galdetu du, eta gaur egun erantzunik gabe jarraitzen dugu.

Argi utzi nahi dugu: Luisa Maria Diez Azurmendi bezalako pertsonak, kategori baten epaimahaiko arduraduna izan eta gerta litezkeen filtrazioen aurrean ez ikusiarena egin duenak, salatzaileei jazarpen eta lan-zigorrak ezartzen saiatzen dena eta inoren aurrean kontuak eman gabe mikrobiologia eta anatomia patologikoko zerbitzuak desegin dituenak, Osakidetzako ardura postuak utzi behar dituztenen adibideak dira.

Osakidetzak Luisa Maria Diez Azurmendi bezalako pertsonei ardura postuetan mantenduz, babesa ematen dien bitartean, EPE eredu berriak eta Arartekoaren gomendioak alferrikakoak izango dira.