LABek uste du Osakidetzak hausnarketa serio egin eta neurri zehatzak eraman behar dituela aurrera COVID kasuen detektatu eta jarraipena egiteko gaur egun erabiltzen ari den aztarnarien sarean. Gure ustez, Osakidetza ez da zerbitzu hori modu egoki, eragingarri eta gardenean kudeatzen ari.

Hasteko, zeregin horietan aritzen den langile kopurua daukagu. EAEan lanean ari diren aztarnari taldeak eta bertan aritzen diren langile kopuruak ez dira nahikoak, kontuan hartzen badugu kasuen zenbakiak eta EAEko populazioa. Beraz, LABen ustez talde horiek numerikoki indartu behar dira, Europako beste herrialde batzuetan erabiltzen ari diren ratioak kontuan hartuta.

Bestaldetik, Osakidetzak aztarnari lanak egiteko langileak osasun zentroetatik eta ospitaleetatik atera ditu, baina langile horiek ez dira ordezkatuak izan haien lan- zentroetan; haiek utzitako hutsunea eta lan-karga gainerako kideen artean banatu behar izan dute. Egoera hau onartezina da eta, gaur egun gainezka dauden osasun zentroak eta beste zerbitzu batzuk are egoera txarragoan utzi ditu honek. Horregatik eta gehiago itxaron gabe, Osakidetzari exijitzen diogu aztanari lanetan aritzen diren langile guztiak ordezkatzeko kontratazio berrien bidez.

Osakidetzari egiten diogun beste eskaera bat hau da: aztanari lanak egiteko administrari profileko langileak kontratatuko dira lehentasunez (administrari laguntzaileak, zelariak…) indarrean dauden kontratazio zerrendetatik eta behar duten formakuntza espezifikoa emango die Osakidetzak. Ezin da ulertu pertsonal sanitarioa (batez ere erizainak, baina baita fisioak eta beste kategoria batuk ere) lan administratibo hauetan aritzea, bere zereginak bestelakoak direnean eta hainbeste zita eta kontsulta atzeraturik daudenean. Zentzu honetan, kontratazioak erabateko gardentasunarekin egin beharko dira, beti ere kontuan hartuta hizkuntza eskakizuna derrigorrezko baldintza dela, erabiltzaileekiko komunikazio zuzena mantendu behar delako.

Esan gabe doa langile hauen lan-baldintzak eta eskubide guztiak errespetatu behar direla, hala nola ordutegia, karteldegia, egun libreak…, eta kontratuen egonkortasuna bermatu behar dela.

Rastreo lanei garrantzia aitortzen badiegu, dagokion inbertsio serioa egin behar du Osakidetzak. Giza inbertsioa eta inbertsio materiala. Zerbitzu honi buruzko informazioa helarazi behar digu langileon ordezkarioi eta kontratu eta baldintza duinak bermatu behar ditu Osakidetzak. Ezin dugu onartu ez sindikatu bezala, ezta jendarte bezala ere, “rastreo” lanak inprobisazio, gardentasun eza eta prekarizazio esparrua izatea.