LABek “Eskubideak ezagutu, eskubideak defendatu” lan-eskubideen defentsan eta buruzagi ezberdinen zigorgabetasunaren kontrako kanpaina abiatu berri du Osakidetzan. Agerikoa da azken urteotan Osakidetzako langileon lan-eskubideen urraketak biderkatu egin direla. Gero eta maizago gertatzen dira eta gero eta langile gehiagori eragiten diete. Esan dezakegu nagusien aldetik, zigorgabetasuna erabatekoa dela.

Krisi ekonomikoaren aitzakiapean, azken urteotan ezarritako murrizketek halabeharrez lan-eskubideen murrizketak ekarri dituzte. Eskubide batzuk legez kendu dizkigute eta beste batzuk murriztu egin nahi dizkigute egunerokoan, gurea dena ezeztatuz, beste barik, de facto, murrizketa horiek “lege” bihurtu nahian. 

Eskubide urraketa honetan zuzendaritza maila guztiek hartzen dute parte, nork bere mailan. Goitik, osasun politika murriztaileak ezarriz eta lortu beharreko “helburuak” seinalatuz (kontratazioa murriztu, adibidez); hori bai, osasun sistema publikoaren “eraginkortasun” eta “jasangarritasunaren” diskurtso ideologikoaren barruan. Euren ustez, murrizketa “horiek” (ez beste batzuk, hala nola peonadak, guardiak, pribatura deribazioak…) ezartzen ez badira Osasun publikoa porrotera doa. Datu objektiboek hori guztia gezurra dela frogatzen dute. Euren interes pribatuak soilik defendatzen dituzte.

Bestaldetik, behe-buruzagiek zein gainbegiraleek “lan zikina” burutzen dute, mota guztietako murrizketak eta urraketak langileei sufriaraziz, goikoek babestu egingo dituztela jakinda. 

Ondorioz, LABen kanpainak bi fase izango ditu:

• Lehenengo fasea, dagozkigun eskubideen gaineko informazioa langileen artean zabaldu. Zerbitzuz zerbitzu arituko gara, langileoi kontratazio-akordioan, lan baldintzen-akordioan eta lan-osasuneko protokoloetan jasotzen diren eskubideen berri emanez, formatu ezberdineko materialen bitartez.

• Bigarren faseari dagokionez, urraketa bakoitza gertatzen denean, honi aurre egiteko jardunbidea abiatuko dugu. Argi eta garbi geratuko da nor den urraketaren arduraduna, dagokion zuzendaritzaren onespenarekin egin dela eta, konpondu ezean, salaketa mota ezberdinak aktibatuko ditugu.